Gyámság

Ügyintézési útmutató:


Az a gyermek, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik, részére a gyámhivatal gyámot rendel.

Jogszabályok:
  • 1952. évi IV. törvény (Csjt.) 93 - 110. §.
  • 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 127 - 130. §., 140 - 143. §.
  • 1997. évi XXXI. törvény 115. §. a.) pont
Ügyintézési folyamat leírása:

A kiskorú legközelebbi rokonai kötelesek a gyámhatóságnak haladéktalanul bejelenteni, ha a kiskorú részére bármely okból gyám rendelése szükséges. A bíróság, az anyakönyvvezető, a hagyatéki leltározást végző és az egyéb államigazgatási feladatot ellátó szervek kötelesek a gyámhatósággal közölni a hivatalos eljárásuk során tudomásukra jutott minden olyan esetet, amelyben valamely kiskorú részére gyámot kell rendelni. A gyám kirendelését azonban bármely más szerv vagy személy is kezdeményezheti.

A gyámság viselése elsősorban azt illeti, akit a szülői felügyeletet gyakorló szülő közokiratban vagy végrendeletben gyámul megnevezett (nevezett gyám). A nevezett gyámot csak akkor szabad mellőzni, ha a törvény értelmében gyámságot nem viselhet, vagy a gyámság átvételében gátolva van, vagy ha kirendelése a kiskorú érdekét veszélyeztetné.

Nevezett gyám nemlétében a gyámhatóság elsősorban a gyámság ellátására alkalmas rokont, illetőleg a kiskorúval más családi kapcsolatban álló személyt rendel ki gyámul.

Gyám lehet minden nagykorú személy, akivel szemben nem áll fenn jogszabályban meghatározott kizáró körülmény.

A gyám a gyámsága alatt állónak gondozója, nevelője, vagyonának kezelője és törvényes képviselője.

A gyám működésében a gyámhatóság rendszeres felügyelete és irányítása alatt áll. Működéséről, különösen a gyámsága alatt álló kiskorú ügyeiről bármikor köteles felvilágosítást adni a gyámhivatalnak. A gyám a vagyonkezelésről - eltérő rendelkezés kivételével - évente köteles számot adni.

A gyámság megszűnik, ha a gyámság alatt álló meghal, szülői felügyelet alá kerül, vagy nagykorúságát eléri.

A gyám tisztsége megszűnik a gyámság megszűnésével, vagy a gyámhivatal általi felmentésével, vagy elmozdításával.

Letölthető nyomtatványok