Solt-Dunatatétlen-Akasztó kerékpárút


Kerékpárút
kerekparut

ÁLTALÁNOS ADATOK

Kedvezményezett neve: Solt Város Önkormányzat

Projekt címe: Solt-Dunatetétlen-Akasztó turisztikai célú kerékpárút fejlesztése

Projekt kezdete és vége: 2016.07.01-2023.09.30.

Megítélt támogatási összeg: 1.076.798.877,-Ft

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés hatálybalépésének dátuma: 2017.06.14.

Projekt azonosító száma: TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00010


Solt, Dunatetétlen és Akasztó települések önkormányzatai és a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft. 2017-ben konzorciumi együttműködést hozott létre annak érdekében, hogy közösen pályázatot nyújtsanak be a Solt-Dunatetétlen-Akasztó turisztikai célú kerékpárút fejlesztése érdekében. A pályázat támogatói döntését követően, 2017. június 14. napon aláírásra került a Közreműködő Szervezet és Solt Város Önkormányzat, mint konzorciumvezető között a támogatási szerződés a TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00010 azonosítószámú, „Solt-Dunatetétlen-Akasztó turisztikai célú kerékpárút fejlesztése” című projekt megvalósítására. A projekt a Széchényi 2020 program keretében, 700 millió Ft európai uniós támogatás segítségével, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívása keretében nyert támogatást.

2021. május 21-én a Magyar Közlöny 94. számában megjelent 1305/2021 (V.21) Korm.határozat értelmében a TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00010 azonosító számú „Solt-Dunatetétlen-Akasztó turisztikai célú kerékpárút fejlesztése” című pályázat kivitelezésének folytatásához szükséges többletforrás rendelkezésre áll. A Támogatási Szerződés többletforrást is tartalmazó módosítása 2021. július 21-én lépett hatályba. Így a megítélt támogatási összeg a korábbi 700.000.000,-Ft-os támogatási összeg megemelkedett, ami összesen 1.076.798.877,-Ft lett.

A projekt célja:

A projekt Bács-Kiskun megye egészének szempontjából kiemelkedő fontosságú, tekintettel arra, hogy átfogó célja az aktív turizmus, azon belül is a térség kerékpáros turisztikai fellendítése. A beruházás keretében a már meglévő, kerékpáros hálózati elemek összekötése valósult meg, rákötve ezzel Akasztó, Kiskőrös és Soltvadkert egész térségét az EuroVelo 6-os, Duna-menti kerékpárút hálózatra. A hiányzó kerékpáros hálózati funkció kiépítésével a helyi és térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, valamint természeti örökségi elemek turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése, és a foglalkoztatás növelése érdekében. A projekt célja továbbá Solt és Akasztó térségében térségi szintű, turisztikai termékcsomag kialakításának támogatása, melyekkel a megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg.

A projekt tartalma:

A projekt keretében Solt és Akasztó között, a meglévő kerékpárforgalmi úthálózati elemek összekötése valósult meg az egyoldali, kétirányú, mintegy 14 km hosszú kerékpárút megépítésével. A kerékpárút az 53. sz. főút szelvényezés szerinti bal oldalán halad, melynek burkolati szélessége 2,25 m. Együttműködő partnerek bevonásával a kerékpárút mentén Solton és Akasztón szervizelési lehetőség kerül biztosításra. Solt, Dunatetétlen és Akasztó települések területén is egy-egy kerékpáros pihenőhely került kialakításra.

A kivitelezés:

A 2020. szeptember 4-én lezárult, Kbt. 112. § (1) bekezdés szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljáráson nyertes ajánlattevővel, a SOLTÚT Kft-vel októberben aláírta mindhárom önkormányzat a vállalkozási szerződést. A területrendezések után 2020. novemberében megkezdődtek a kivitelezési munkálatok az 1. szakaszon. Az építési engedély alapján a növényzet-irtási, fa-kivágási munkálatok csak fészkelési időszakon kívül, augusztus 1. és február 28. között voltak végezhetőek a fészkelő és védett madárfajok zavarásának elkerülése érdekében. A földmunkákat és a kivitelezéssel kapcsolatos munkákat is csak a vegetációs időszakon kívül lehetett végezni. Ezen előírásokat is figyelembe véve tudta csak a kivitelező a munkálatokat folytatni.

Az alépítéményi munkák keretében a nyomvonalon a terep előkészítése után a humuszréteg és a növényzet eltávolítása megtörtént. Az alépítményi munkákat követően az útalap építése zajlott, melyet követően az aszfalt burkolat és a felfestések készületek el.

2021. szeptember 9-én átadásra került a Solt-Dunatetétlen-Akasztó turisztikai kerékpárút 2. és 3. szakaszára vonatkozóan a munkaterület, így a beruházás a teljes 14 km-es szakaszon párhuzamosan folytatódhatott.

Az 1. szakaszán a műszaki átadás-átvétel 2021. december 16. napján sikeresen lezajlott. A beruházás első szakaszában egy közel 7 km-es kerékpárút készült el annak tartozékaival együtt. A kivitelezés során nem csak a kétsávos, 2,25 m burkolati szélességgel megépült kerékpárút készült el, hanem fényvisszaverős közúti jelzőtáblák kerültek kihelyezésre a KRESZ szabályainak megfelelően. Az útcsatlakozásoknál lebetonozott horganyzott acél oszlopok akadályozzák meg a gépjárművel való felhajtást. Az 53-as főúti átvezetésnél közlekedésbiztonsági szempontból labirint korlát épült, valamint napelemes ledes sárga villogó lámpa is segíti a kerékpárosok átkelését a főúton. A pihenőhelyeken kerékpáros útirányjelző tábla, napelemes közvilágítás lámpa, fa asztal padokkal, szemetes, kerékpáros U támasz és kerékpáros szervízcsomag található.

A kivitelezés befejező munkái során több mint 20.000 m2-es területen füvesítette a kivitelező a kerékpárút két oldalán lévő területet. Az elkészült kerékpárút mellé csak az 1. szakaszon közel 100 fa, és több mint 400 cserje került különböző méretben, ezzel is elősegítve a megfelelő környezet kialakítását a kerékpározók számára.

A 2. és 3. szakaszon a műszaki átadás-átvétel 2022. augusztus 15. napján sikeresen lezárult. A beruházás 2. és 3. szakaszán is mintegy 7 km-es kerékpárút készült el annak tartozékaival együtt. A kivitelezés során ezeken a szakaszon is szintén fényvisszaverős közúti jelzőtáblák kerültek kihelyezésre a KRESZ szabályainak megfelelően. Az útcsatlakozásoknál lebetonozott horganyzott acél oszlopok akadályozzák meg a gépjárművel való felhajtást. Akasztón a Horgászpark és Halascsárda parkolójánál került elhelyezésre egy újabb kerékpáros pihenőhely annak minden tartozékával (asztal, pad, szemetes, kerékpáros U támasz, szervízcsomag) együtt.

A kerékpárút nyomvonal 2. és 3. szakaszán elkészült kerékpárút két oldalán összesen 18.000 m2 területen lett füvesítve. A kerékpárút mellett ugyanezen szakaszokon több mint 70 db fa és közel 450 db különböző méretű cserje került elültetésre a beruházás keretében.

Sajtónyilvános események

2022. szeptember 08-án hivatalosan is átadásra került a kerékpárút solti és dunatetétleni szakasza, ahol a Pálfi Mihályné Dunatetétlen Község Önkormányzatának polgármestere és Németh István Solt Város Önkormányzat polgármestere vágta át a szalagot. A vállalkozó szellemű lakosok és meghívott vendégek rövid kerékpártúrát tettek Dunatetétlen közigazgatási határáig.

Akasztó Község Önkormányzata 2022. szeptember 15. napján tartotta a hivatalos projektzáró rendezvényét.

Ünnepélyes keretek között 2022. szeptember 20-án átadták a Solt-Dunatetétlen-Akasztó között megépült mintegy 14 km-es új kerékpárutat.

Solt Város Önkormányzat marketing tevékenysége keretében egy mobil kresz-tanpályát vásárolt, amelynek bemutatására 2023. május 26-ára szervezett foglalkozáson került sor az általános iskolás gyerekek számára.


Sajtóközleménya projektindításról
Sajtóközleménya projektzárásról

GALÉRIAkerekparut kerekparut kerekparut kerekparut kerekparut kerekparut kerekparut kerekparut kerekparut kerekparut kerekparut kerekparut kerekparut kerekparut kerekparut kerekparut kerekparut kerekparut kerekparut kerekparut kerekparut kerekparut kerekparut kerekparut kerekparut kerekparut kerekparut kerekparut kerekparut kerekparut kerekparut kerekparut