ESÉLY OTTHON

Lakhatási támogatás 2023:

Lakhatási támogatás 2023. - Felhívás

Lakhatási támogatás 2023. - Pályázati űrlap


szt_2020_infoblokk4

Solt és Akasztó otthonteremtő-, és életpálya tervezést segítő programja

EFOP–1.2.11–16–2017–00017


Kedvezményezett neve: Solt Város Önkormányzata

A projekt címe: Solt és Akasztó otthonteremtő-, és életpálya tervezést segítő programja

A projekt azonosító száma: EFOP–1.2.11–16–2017–00017

A szerződött támogatás összege: 199.997.809,- Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása: Solt Város Önkormányzata, valamint Akasztó Község Önkormányzata a pályázatot konzorciumi formában valósítja meg. Az EFOP-1.2.11-16 felhívás célja, hogy olyan feltételek biztosítását tegye lehetővé a vidéki térségekben, hogy a fiatalok számára reális alternatívává váljon a helyben maradás, illetve az odaköltözés, ezáltal a vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon.

Solt, mint konzorciumvezető és Akasztó, mint konzorciumi partner a pályázat keretében az alábbi pályázati célkitűzéseket határozta meg:

  • önálló lakhatási lehetőségek biztosítása által javítja a fiatalok lakhatási körülményeit;
  • a helyi lehetőségekre épülő, (ön)foglalkoztatást célzó programokat valósít meg;
  • a helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz, igényekhez illeszkedő, egyedi eszközökkel (ösztönzőkkel) támogatja a vidéki fiatalok helyben maradását.

A pályázatban az alábbi tevékenységek megvalósítása a cél:

  • Az Önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanok felújítása-átalakítása, felszerelése önálló lakhatás céljából, a projektben résztvevő, a célcsoportba tartozó fiatal egyének, illetve párok, családok számára.
  • Fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek bővítése.
  • A célcsoport bevonásával, a támogatási kérelemben benyújtott fejlesztési koncepción alapuló helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági együttműködéseket generáló tevékenységek szervezése.
  • A helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeretátadás / helyi ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása célcsoport számára;
  • A fiatalok helyben maradását támogató jó gyakorlatok folytatása, vagy más településeken alkalmazott (dokumentált) jó gyakorlatok adaptálása.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03.01.