TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00016


TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00016

Kedvezményezett neve: Solt Város Önkormányzat

Konzorciumi tag: Harta Nagyközségi Önkormányzat

Projekt címe: „A helyi identitás és közösségfejlesztés Solt és Harta településen”

A projekt megvalósitásának kezdete: 2018.09.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2023.03.31.

A projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00016

Szerződött támogatás összege: 42.326.078 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt elsődleges célja Solt városban és Harta nagyközségben, hogy közösségi akciók keretében, a lakosság bevonásával erősítsük a közösségi identitást és kohéziót. Törekvésünk az elvándorlás megelőzése, a helyi hagyományok megismertetése és tisztelete, a helyi közösségek segítése abban, hogy a feltáruló lehetőségeket megismerhessék és a helyi igények, szükségletek a felszínre kerüljenek. A tevékenységek eredményeként várhatóan fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi társadalom bevonása által erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, valamint a településhez való kötődés.

Az aktív tevékenykedés következtében felszínre kerülnek a meglévő humán erőforrások, melyek együttműködése által minőségi változás következhet be a települések életében. Ezt a célt szolgálják a projekt keretében szervezett közösségi beszélgetések, amelyek ösztönzik a közösséget a nyílt diskurzusra az őket érintő problémákról. A beszélgetések során felmerült programok és tevékenységek tartalma a közösségi tervezés eredményeként alakul ki.

További kiemelt cél a településeken lakó nemzetiségek szokásainak, hagyományainak, kultúrájának feltárása. A helyi szokások, kultúra és néphagyományok megismeréséhez kiállítások szervezése, valamint a lakosságot foglalkoztató tevékenységek megismeréséhez, elsajátításához tankörök létrehozása.

A közösségi munkamódból adódóan remélhetőleg növekszik és elmélyül a helyi lakosok kapcsolati hálója. A gazdasági aktivitás növeléséhez elengedhetetlen az egyén és a közösség együttműködése, ugyanis a társadalmi tőke a bizalom és az együttműködés kialakulásával növekszik, ami a helyi gazdasági fejlődés és az elvándorlás csökkenésének az alapja.

További információk: