Közlemény

A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja. Jelen eljárásban értékesítésre kerülő földek listája az NFK honlapján, valamint az EPR oldalon elérhető 2022. november 7-től; melyre vételi ajánlatot 30 napig lehet tenni. A vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő: 2022. december 7. 23 óra 59 perc. Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozó HIRDETMÉNY letölthető itt.

MAVIR Zrt., a Paks-Albertírsa 400 kV-os távvezeték előzetes konzultációs eljárás - közlemény közzététele. Közlemény (Solt) - Letölthető: itt; Közlemény (Újsolt) - Letölthető: itt; Kérelem és mellékletei - Letölthető: itt

A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja. Vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő: 2022. október 30. 23 óra 59 perc. Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozó HIRDETMÉNY letölthető itt.

A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja. Vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő: 2022. október 7. 23 óra 59 perc. Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozó HIRDETMÉNY letölthető itt.

Újsolt: M8 gyorsforgalmi út Dunavecse - Kecskemét 0+00 km - 53+744 km szelvények közötti szakasza létesítésének környezeti hatásvizsgálata (PE/KTFO/3875/2022.) - Közlemény letölthető: itt Kérelem és mellékletei - Letölthető: itt

Közlemény a tankötelessé váló gyermekek általános iskolába történő beíratásáról.

Váczi István e.v., Solt 2840/68 hrsz.-ú ingatlanon levő hulladékgyűjtő telep kapacitásbővítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat közhírré tétele - Közlemény - Letölthető: itt

ATEV Zrt. - egységes környezethasználati engedély iránti kérelem, közlemény az eljárás megindításáról - Közlemény letölthető: itt Kérelem és mellékletei - Letölthető: itt

M8 gyorsforgalmi út Dunavecse - Kecskemét közötti szakasz környezeti hatásvizsgálati eljárása (PE/KTFO/921/2021.) - Közlemény letölthető: itt Kérelem és mellékletei - Letölthető: itt

Solt Város Önkormányzat beszerzési szabályzata - Beszerzési szabályzat

Solt szennyvíztisztító telep korszerűsítése és a tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetése (2013) - Közlemény

Szállítói szerződés startmunka (2012) - Szállítói szerződés
Tervezői szerződés sodorvonali bevezetés (2012) - Tervezői szerződés

Piactér felújítás 2011. - Vállalkozási szerződés
Közbeszerzés TIOP-1.1.1-07/1-2008-0790 - Solti Fémipari Szövetkezet (2011.07.13.) - Vállalkozási szerződés
Tájékoztató a közbeszerzési eljárás eredményéről - A solti Alapszolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (2011.02.16.) - Tájékoztató az eljárás eredményéről
Tájékoztató a közbeszerzési eljárás eredményéről - A solti Vécsey téri Orvosi rendelő felújítása és bővítése (2011.02.16.) - Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közétkeztetés 2011. - Szállítói szerződés
A solti Alapszolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (2011.02.14.) - Vállalkozási szerződés
A solti Vécsey téri Orvosi rendelő felújítása és bővítése (2011.02.14.) - Vállalkozási szerződés

Vécsey Károly Általános Iskola és AMI korszerűsítése (2010.07.12.) - Vállalkozási szerződés
Vécsey Károly Általános Iskola és AMI korszerűsítése - Vállalkozási szerződés
Szállítói szerződés iskolabútor 2010. - Szállítói szerződés
Szállítói szerződés oktatási kellékek 2010. - Szállítói szerződés

Solt Város Önkormányzata nyilvános ajánlattételi eljárása - 13015 hrsz. kert - Ajánlattételi eljárás

A solti városháza épülethomlokzatának energiaracionalizálással egybekötött felújítása - fejlesztéséről

Solt Város Önkormányzat 2009. évi Közbeszerzési Terve - Közbeszerzési Terv 2009.

Összegzés a 2008. évi közbeszerzésekről - Közbeszerzési összegzés 2008.
Vállalkozási szerződés Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés 2008. - Vállalkozási szerződés
Polgármesteri Hivatal homlokzatfelújítás 2008. - Vállalkozási szerződés
Közterületek fűnyírása - Vállalkozási szerződés
Intézmények nyári karbantartása - Vállalkozási szerződés
Solt város úthálózatának fejlesztése - Ajánlattételi felhívás
Solt város úthálózatának fejlesztése - Tájékoztató az eljárás eredményéről
Solt város úthálózatának fejlesztése - Vállalkozási szerződés