Hirdetmény, Közlemény

szt_2020_infoblokk2

SOLT-DUNATETÉTLEN-AKASZTÓ TURISZTIKAI CÉLÚ KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉSE

TOP–1.2.1–15–BK1–2016–00010

2023|10|17

Sajtóközlemény zárásról

Solt, Dunatetétlen és Akasztó települések önkormányzatai és a Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. konzorciumi együttműködés keretében megépítette a településeket összekötő kerékpárutat közel 14 km-es szakaszon a TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00010 azonosítószámú projekt megvalósításával. A projekt a Széchényi 2020 program szerint, 1,1 milliárd Ft összegben az Európai Unió és Magyarország Kormányának támogatásával valósult meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” tárgyú felhívás keretében. A projekt befejezésének napja: 2023. szeptember 30.

A projekt megvalósulása Bács-Kiskun megye egésze szempontjából kiemelkedő fontosságú, tekintettel arra, hogy átfogó célja az aktív turizmus, azon belül is a térség kerékpáros turizmusának fellendítése. A beruházás keretében a már meglévő, kerékpáros hálózati elemek összekötése valósult meg, rákötve ezzel Akasztó, Kiskőrös és Soltvadkert egész térségét a nemzetközi EuroVelo 6-os, Duna-menti kerékpárút hálózatra. A hiányzó kerékpáros hálózati szakasz kiépítésével a helyi és térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, valamint természeti örökségi elemek turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának élénkítésével, a foglalkoztatás növelése érdekében. A projekt célja továbbá Solt, Dunatetétlen és Akasztó településeket érintő, térségi szintű turisztikai termékcsomag kialakításának támogatása, melyekkel a megyei szintű turisztikai vonzerő elemek bővülnek ezzel is szélesítve az ide látogató turisták körét.

A kerékpárút az 53. sz. főút szelvényezés szerinti bal oldalán halad közel 14 km hosszan, melynek burkolati szélessége 2,25 m. Együttműködő partnerek bevonásával a kerékpárút mentén a pihenőhelyeken szervizelési lehetőség is biztosításra került.

További információ kérhető:
Németh István, polgármester
Solt Város Önkormányzat
Telefonszám: 06 (78) 486-014
e-mail cím: polgarmester@solt.hu


szt_2020_infoblokk2

SOLT-DUNATETÉTLEN-AKASZTÓ TURISZTIKAI CÉLÚ KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉSE

TOP–1.2.1–15–BK1–2016–00010

MEGHÍVÓ

Solt Város Önkormányzat, mint konzorciumvezető ezúton meghívja Önt a TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00010 azonosítószámú "Solt-Dunatetétlen-Akasztó turisztikai célú kerékpárút fejlesztése" elnevezésű pályázat közös projektátadó ünnepségére. A sajtónyilvános ünnepélyes zárórendezvényre 2022. szeptember 20-án 1400 órakor kerül sor az Akasztói Horgászpark és Halascsárdánál (Akasztó, Kígyóshíd tanya 6.).


szt_2020_infoblokk4

A HELYI IDENTITÁS ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS SOLT ÉS HARTA TELEPÜLÉSEN

TOP–5.1.2–16–BK1–2017–00016

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Kedvezményezett neve: Solt Város Önkormányzat

Projekt címe: „A helyi identitás és közösségfejlesztés Solt és Harta településen”

Szerződött támogatás összege: 42.326.078 Ft.

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt elsődleges célja Solt városban és Harta nagyközségben, hogy közösségi akciók keretében, a lakosság bevonásával erősítsük a közösségi identitást és kohéziót. Törekvésünk az elvándorlás megelőzése, a helyi hagyományok megismertetése és tisztelete, a helyi közösségek segítése abban, hogy a feltáruló lehetőségeket megismerhessék és a helyi igények, szükségletek a felszínre kerüljenek. A tevékenységek eredményeként várhatóan fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi társadalom bevonása által erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, valamint a településhez való kötődés.

Az aktív tevékenykedés következtében felszínre kerülnek a meglévő humán erőforrások, melyek együttműködése által minőségi változás következhet be a települések életében. Ezt a célt szolgálják a projekt keretében szervezett közösségi beszélgetések, amelyek ösztönzik a közösséget a nyílt diskurzusra az őket érintő problémákról. A beszélgetések során felmerült programok és tevékenységek tartalma a közösségi tervezés eredményeként alakul ki.

További kiemelt cél a településeken lakó nemzetiségek szokásainak, hagyományainak, kultúrájának feltárása. A helyi szokások, kultúra és néphagyományok megismeréséhez kiállítások szervezése, valamint a lakosságot foglalkoztató tevékenységek megismeréséhez, elsajátításához tankörök létrehozása.

A közösségi munkamódból adódóan remélhetőleg növekszik és elmélyül a helyi lakosok kapcsolati hálója. A gazdasági aktivitás növeléséhez elengedhetetlen az egyén és a közösség együttműködése, ugyanis a társadalmi tőke a bizalom és az együttműködés kialakulásával növekszik, ami a helyi gazdasági fejlődés és az elvándorlás csökkenésének az alapja.

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2022.08.31.

A közösségi felmérés összegzését IDE KATTINTVA tanulmányozhatják.


szt_2020_infoblokk2

ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA – SOLT VÁROSI ARCULATÁNAK FEJLESZTÉSE - PROJEKTINDÍTÁS

TOP–5.3.1–BK1–2017–00001

2019|01|30

SOLT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Solt Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP–2.1.2–BK1 azonosítószámú „Zöld város kialakítása” című felhívásra. A projekt keretében 499 999 000 Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból komplex módon megújul a város.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program vissza nem térítendő támogatás lehetőségének elnyerése érdekében a település vezetése úgy döntött, hogy támogatási kérelmet nyújt be városközpontja megújítása céljából. Solt Város Önkormányzata a tervezett projekt megvalósításával nagyban hozzájárul a város és a térség gazdaságélénkítéséhez, a helyi lakosság megtartásához és olyan kulturális, közösségi aktív időtöltés lehetőségének létrejöttéhez, mely elősegíti, hogy Solt élhetőbb település legyen.

Bár a település története évszázadokra nyúlik vissza, várossá nyilvánításának 2018-ban volt a 20. évfordulója. Solt kisvárosias arculatának, jellegének erősítése érdekében szükségessé vált a városközpont megújítása, további funkciók létrehozása és a már meglévők erősítése.

A projekt a legnagyobb hangsúlyt a Sákor-csatorna melletti zöldfelület rekreációs célú fejlesztésére fekteti, mely tartalmaz játszótér kialakítást, futópálya építést, fitnesz eszközök telepítését, tanösvény és sétaút létesítést. Az átalakításokat követően a többfunkciós park méltó helyszínéül szolgálhat a családok aktív és tartalmas időtöltésének, pihenésének és várhatóan növeli a lakosság környezettudatosságát is. Emellett létesül az alulhasznosított, városképet zavaró épületek helyébe, egy, a városközponthoz méltó, a városi arculatot erősítő, gazdaságfejlesztési célú kereskedelmi-szolgáltató épület. A két nagy fejlesztési terület mellett egyéb, kisebb volumenű, kiegészítő beruházások, például egy fásított köztér kialakítása, valamint a kereskedelmi épület melletti parkolóhelyek létesítése is megvalósul.

zoldvaros zoldvaros zoldvaros
zoldvaros zoldvaros zoldvaros
zoldvaros zoldvaros zoldvaros

szt_2020_infoblokk4

KALOCSAI JÁRÁSI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNYE

TOP–5.1.2–16–BK1–2017–00002

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2018. október 24-én 1000 órakor megrendezésre került a Solti Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében a Kalocsai Járási Foglalkoztatási Paktum európai uniós projekt nyitórendezvénye.

Projekt címe: Partnerségi alapú foglalkoztatási program a kalocsai járásban. Projekt azonosítószám: TOP–5.1.2–16–BK1–2017–00002

Solt Város Önkormányzat által vezetett konzorcium 2018. október 24-én 1000 órakor megtartotta a Solti Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében a Kalocsai Járási Foglalkoztatási Paktum európai uniós projekt nyitórendezvényét.

A projekt keretében 299,37 millió forint vissza nem térítendő európai uniós forrás áll rendelkezésre a Kalocsai Járás településein a foglalkoztatás-növelést célzó foglalkoztatási együttműködés, partnerség, paktum létrehozására és a paktum képzési és foglalkoztatási programjainak megvalósítására.

A rendezvényen megjelent vendégeket köszöntötte a konzorcium vezetője: Kalmár Pál Solt Város Önkormányzat polgármestere, valamint a konzorcium tagjaként a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részéről: Kovács Ernő kormánymegbízott.

A Paktumszervezet részéről köszöntőt mondott még a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat képviseletében: Rausch Sándor alelnök, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében: Nyerges Tibor gazdaságfejlesztési vezető.

A köszöntőket követően három szakmai előadás hangzott el, először Kollár Péter főosztályvezető (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály) részéről „Munkaerő-piaci körkép Bács-Kiskun Megyében és a Kalocsai Járásban” címmel; majd Nyerges Tibor gazdaságfejlesztési vezető (Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara) részéről „Gazdálkodó szervezetek munkaerő-keresletének várható alakulása és képzési igényeinek felmérése” címmel, végül Hollósi Szabolcs ügyvezető (BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft.) részéről „Egységben az erő – a foglalkoztatási paktum céljai és lehetőségei” címmel.

A paktumszervezetet létrehozó Együttműködési megállapodás 34 tagszervezettel jött létre, a kötelező 5 tagszervezet nyilvánosság előtti ünnepélyes aláírásával.

A nyitórendezvény részeként a Kalocsai Járási Foglalkoztatási Stratégia ismertetésére, elfogadására került még sor.

A foglalkoztatási paktum keretében munkaerő piaci programokban tervezett résztvevők száma 194 fő, az álláshoz jutók száma 91 fő. Az álláshoz jutók közül a támogatás után 6 hónappal állással rendelkezők száma 20 fő.

A projekt kezdésének időpontja: 2018. szeptember 1., befejezése: 2021. augusztus 31.


szt_2020_infoblokk4

INDUL A PARTNERSÉGI ALAPÚ FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM A KALOCSAI JÁRÁSBAN

TOP–5.1.2–16–BK1–2017–00002

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Solt Város Önkormányzat által vezetett konzorcium 299,37 millió forint 100%-os intenzitású támogatást nyert a „Partnerségi alapú foglalkoztatási program a kalocsai járásban” című, TOP–5.1.2–16–BK1–2017–00002 azonosítószámú projekt megvalósítására.

A projekt az Európai Szociális Alapból és hazai költségvetési előirányzatból kerül finanszírozásra vissza nem térítendő támogatás formájában.

Solt Város Önkormányzat által vezetett konzorcium a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal és az MBE Filadelfia Alapítvánnyal konzorciumi partnerségben 2017. július 24-én támogatási kérelmet nyújtott be a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül Helyi foglalkoztatási együttműködések tárgyú felhívásra, „Partnerségi alapú foglalkoztatási program a kalocsai járásban” címmel.

A projekt átfogó célja a járás foglalkoztatási szintjének emelése célzott foglalkoztatási és képzési programok keretében, amely a helyi vállalkozói igényekre épül, és a partnerségi együttműködésen alapul.

A paktumszervezet Solt Város Önkormányzat, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, az MBE Filadelfia Alapítvány, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát képviselő Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - mint kötelező tagokkal -, továbbá vállalkozások képviselői, civil szervezetek együttműködésével, az együttműködési megállapodás aláírásával jön létre.

A projekt keretében 299,37 millió forint vissza nem térítendő európai uniós forrás áll rendelkezésre a Kalocsai Járás településein a foglalkoztatás-növelést célzó foglalkoztatási együttműködés, partnerség, paktum létrehozására és a paktum képzési és foglalkoztatási programjainak megvalósítására.

A projekt keretében a járás területén működő vállalkozások és egyéb munkáltatók munkaerő-igényeiből kiindulva, képzési és foglalkoztatási programok valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiac bővítéséhez, a hátrányos helyzetű és inaktív, a térségben munkát vállalni szándékozó célcsoportokba tartozó személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez.

Solt Város Önkormányzat konzorciumvezetőként létrehozza és működteti a paktum irodát, elkészíti a járási foglalkoztatási helyzetelemzést és stratégiát, befektetés-ösztönzési tevékenységet lát el, továbbá biztosítja a paktum megvalósítása során a széles körű nyilvánosságot. A célcsoportot érintő támogatások biztosítása, valamint a vállalkozói képzési- és munkaerő-igényfelmérések ellátása a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal feladata. A munkaerő-piaci szolgáltatásokat a MBE Filadelfia Alapítvány nyújtja a célcsoport tagok számára.

Jelenleg a projekt előkészítési szakasza zajlik, amely a teljes megvalósítás megalapozását szolgálja. Ez idő alatt kidolgozásra kerülnek az előzetes igényfelmérések, elemzések, tanulmányok, stratégiák, akciótervek.

A foglalkoztatási paktum keretében munkaerő piaci programokban tervezett résztvevők száma 194 fő, az álláshoz jutók száma 91 fő. Az álláshoz jutók közül a támogatás után 6 hónappal állással rendelkezők száma 20 fő.

További információ kérhető:
Kovács Istvánné projektmenedzser
Solt Város Önkormányzat
Telefonszám: 06 78 486-014 /111
e-mail cím: aljegyzo@solt.hu


szt_2020_infoblokk3

Vécsey kúria és kastélykert településképi rehabilitációja

VP6–7.2.1–7.4.1.1–16

MEGÚJUL A SOLTI VÉCSEY KÚRIA

Solt Város Önkormányzat, mint kedvezményezett 22 967 910 forint támogatást kapott a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságától a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” pályázati felhívás keretében a „Vécsey kúria és kastélykert településképi rehabilitációja” című projektjéhez.

A felhívás kódszáma: VP6–7.2.1–7.4.1.1–16.

A projekt azonosító száma: 1775539979

A támogatás mértéke a pályázat keretében elismert költségek 90%-a.

A pályázat célja, tartalma:

A projekt célja: a vidéki térségek településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója. Ennek keretében tervezzük a Vécsey kúria épületének külső felújítását, mely tartalmazza a tetőhélyazat cseréjét, a szükséges mellékmunkákkal együtt (villámhárító, esőcsatorna rendszer). A külső homlokzat műszaki dokumentáció szerinti felújítását (vakolat részbeni leverése, újra vakolása, teljes homlokzat újra festése, ablakok mázolása) Rossz állapotban van az épület körüli járda és a gépkocsi parkoló. Ezek régi burkolatait el kell bontani és színes téglakővel épül újjá. A kúriát szép park veszi körül. Az emlékpark alkalmas sétára, pihenésre, kikapcsolódásra. Szeretnénk, hogy a park még szebb, élvezhetőbb legyen. Ezért a projekt keretében konténeres növények telepítését, padokat és szemétgyűjtőket helyezünk el.

Úgy gondoljuk, hogy az épület homlokzatának felújítása, a park rendbetétele nagyban hozzájárul a település ezen része település képének megóvásához, fenntartásához, megőrzéséhez és azonosul a pályázati kiírásban megfogalmazott céllal.

A fejlesztés tervezett befejezési határideje: 2019. július 31.

A fejlesztésről bővebb, további információ kérhető:
Szabó Imre László, ügyintéző
Solt Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala: 6320 Solt, Béke tér 1.
Telefonszám: 06 (78) 486-014
e-mail cím: solt.pohi@gmail.com

Kedvezményezett neve: Solt Város Önkormányzat
Támogatás intenzitása: 90%
A támogatás összege: 22 967 910 Ft


szt_2020_infoblokk2

Solt Város Önkormányzat ASP KÖZPONTHOZ VALÓCSATLAKOZÁSA

KÖFOP–1.2.1–VEKOP–16–2017–01224

A közigazgatás és a közszolgáltatások megfelelő működése meghatározó szükséglete a modern európai társadalmaknak. Az Európa 2020 Stratégia, a Nemzeti Reformprogram, illetve a Partnerségi Megállapodás célkitűzéseinek elérése nem lehetséges a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások hatékonyságának fejlesztése, egy ügyfélközpontúbb, szolgáltató hozzáállású állam kialakítása nélkül. Jelen felhívás a magas szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási és vállalkozások által használt) közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetését támogatja. A műszaki és minőségi standardok elterjesztésének igénye, az optimális beruházási, illetve a működtetési forrásfelhasználás követelménye vetette fel az önkormányzati ASP központ kiépítésének, majd annak 2018-ra történő országos kiterjesztésének igényét és szükségességét. Az ASP (Application Service Provider) szolgáltatás lényege, hogy az ügyfél nem magát a számítógépes programot vásárolja meg, telepíti fel a gépére és kezdi el annak használatát, hanem egy távoli szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe az alkalmazásokat. Az ASP szolgáltatás technológiailag és gazdaságilag is kedvező megoldást jelent olyan településnek is, aki a feladatait széles körben támogató, integrált alkalmazásokhoz a hagyományos módon nem juthatott volna hozzá, azok magas beruházási és üzemeltetési költségei miatt.

A projekt megvalósítása Solt településen 2017.06.01. kezdődött. A pályázat megvalósítása során az ASP rendszer működtetéséhez kapcsolódóeszközbeszerzés (Monitor, Munkaállomás MS Windows környezetben, Laptop MS Windows környezetben, kártyaolvasó, rack szekrény, switch eszköz, Multifunkciós nyomatkészítő), működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása és migrációja, tesztelés – élesítési feladatok elvégzése, önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása, valamint önkormányzati dolgozók oktatása valósul meg. A projekt befejezése 2018.06.30. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Kedvezményezett neve: Solt Város Önkormányzat
A projekt összköltsége: 7 000 000Ft
Támogatás intenzitása: 100%
A támogatás összege: 7 000 000Ft


szt_2020_infoblokk2

SOLT-DUNATETÉTLEN-AKASZTÓ TURISZTIKAI CÉLÚ KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉSE

TOP–1.2.1–15–BK1–2016–00010

TÁJÉKOZTATÓ

Kedvezményezett neve: Solt Város Önkormányzat
Projekt címe: Solt-Dunatetétlen-Akasztó turisztikai célú kerékpárút fejlesztése
Projekt kezdete és tervezett vége: 2016.07.01. - 2021.09.28.
Megítélt támogatási összeg: 1 076 798 877 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Támogatási szerződés hatálybalépésének dátuma: 2017.06.14.
Projekt azonosító száma: TOP–1.2.1–15–BK1–2016–00010

Solt, Dunatetétlen és Akasztó települések önkormányzatai és a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft. 2017-ben konzorciumi együttműködést hozott létre annak érdekében, hogy közösen pályázatot nyújtsunk be a Solt-Dunatetétlen-Akasztó turisztikai célú kerékpárút fejlesztése érdekében. A pályázat támogatói döntését követően, 2017. június 14. napon aláírásra került a Közreműködő Szervezet és Solt Város Önkormányzat, mint konzorciumvezető között a támogatási szerződés a TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00010 azonosítószámú, „Solt-Dunatetétlen-Akasztó turisztikai célú kerékpárút fejlesztése” című projekt megvalósítására. A projekt a Széchényi 2020 program keretében, 1 076 798 877 Ft európai uniós támogatás segítségével, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívása keretében kerül megvalósításra. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. szeptember 28.

Jelen projekt Bács-Kiskun megye egészének szempontjából kiemelkedő fontosságú, tekintettel arra, hogy átfogó célja az aktív turizmus, azon belül is a térség kerékpáros turisztikai fellendítése. A beruházás keretében a már meglévő, kerékpáros hálózati elemek összekötése valósul meg, rákötve ezzel Akasztó, Kiskőrös és Soltvadkert egész térségét az EuroVelo 6-os, Duna-menti kerékpárút hálózatra. A hiányzó kerékpáros hálózati funkció kiépítésével a helyi és térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, valamint természeti örökségi elemek turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése, és a foglalkoztatás növelése érdekében. A projekt célja továbbá Solt és Akasztó térségében térségi szintű, turisztikai termékcsomag kialakításának támogatása, melyekkel a megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg.

A projekt keretében Solt és Akasztó között, a meglévő kerékpárforgalmi úthálózati elemek összeköttetésére egyoldali, kétirányú kerékpárút kiépítése tervezett, mintegy 14 km hosszban. A kerékpárút az 53. sz. főút szelvényezés szerinti bal oldalán halad, jelenlegi önkormányzati és magántulajdonú területeket is érintve. A kerékpárút mentén Dunatetétlen község belterületén szervizelési lehetőség kerül biztosításra, Solt, Dunatetétlen és Akasztó településeken pedig egy-egy kerékpáros pihenőhely kerül kialakításra. A kerékpárút várhatóan 2,50 m burkolati szélességgel épülhet meg.

A nyertes ajánlattevővel, a SOLTÚT Kft-vel októberben aláírta mindhárom önkormányzat a vállalkozási szerződést. A területrendezések után 2020. novemberben megkezdődtek a kivitelezési munkálatok. A solti szakaszon jelenleg 75%-os készültségi szintnél tartanak a munkafolyamatok. A további munkálatokhoz is rendelkezésre áll a szükséges forrás, így hamarosan folytatódhat a beruházás a teljes 14 km-es szakaszon.

kerekparut kerekparut kerekparut
kerekparut kerekparut kerekparut

szt_2020_infoblokk2

A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL – „ÚJ MINI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA SOLTON”

TOP–1.4.1–15–BK1–2016–00015

MEGHÍVÓ - Projektzáró rendezvény

Solt Város Önkormányzat 2017 júniusában 10 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében „Új mini bölcsőde kialakítása Solton” című projekt előkészítésére és megvalósítására, TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00015 azonosító számon. A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a.

A mini bölcsőde helyileg a Vécsey Károly Óvodában kerül megvalósításra, ténylegesen a 6320 Solt, Mester utca 24. szám alatti ingatlanban, a szabad férőhelyek maximális kihasználtsága mellett. A két csoportszobás 7-7 fős mini bölcsőde a jelenlegi épület belső átalakításával valósul meg, tartószerkezeti változtatás nélküli belső építőmesteri, szakipari épületgépészeti és épületvillamos beavatkozássokkal.

A jelenlegi gazdasági helyzetben egyre több anya vállal munkát a gyermeke 3 éves kora előtt, ezért az elmúlt években megnövekedett az igény a bölcsődei ellátásra. Több mint 20 éve nincs bölcsődei ellátás Solton. Egyedül Családi Napközi Otthon működik a településen, ahol 14 fő a férőhelyszám, 1 évestől – 14 éves korig.

A fejlesztés eredményeképpen egy, a hagyományaira büszke, jól képzett, újdonságokra nyitott, megújulóképes és befogadó társadalom erősítése valósulhat meg az óvodai/bölcsődei nevelés minőségének és infrastrukturális háttérfeltételeinek javításával.

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a harmadik életévét betölti. Bölcsődébe azon gyermekek vehetők fel, akiknek a szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt segítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni és igazolni tudják, hogy ők és gyermekük helyi lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

A teljes projekt fizikai befejezése: 2018.05.01. napja

A bölcsődei nevelés-gondozás célja a szeretettlejes, biztonságot nyújtó, érzelmekben gazdag bölcsődei élet megszervezése, ahol a szakszerű nevelés-gondozás családias, derűs, nyugodt légkörben zajlik, biztosítva a gyermek fejlődéséhez szükséges változatos feltételeket.

bölcsöde bölcsöde

szt_2020_infoblokk

napelemes rendszer telepítése solt településen

KEOP – 4.10.0/N/14–2014–0051

TÁJÉKOZTATÓ

2015|06|29

SOLT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Solt településen 40.485.475 forint vissza nem térítendő európai támogatás segítségével 6 db napelemes rendszer telepítése valósult meg. A fejlesztés célja az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok fenntartási költségeinek, elsősorban a villamos energia költségeinek csökkentése volt megújuló energiaforrás felhasználásával.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében Solt Város Önkormányzata közel 41 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el, összesen 56 kW teljesítményű napelemes rendszer telepítésére.

A projekt keretében a napelemes rendszer 6 megvalósítási helyszínen került felszerelésre. A tartószerkezeteken, kábeleken és elektromos segédanyagokon felül az épületekre az alábbi berendezések kerültek telepítésre:

 • Polgármesteri Hivatal 1: 64 db KS-250 P napelem modul, 1 db Fronius SYMO 15.0-3-M inverter
 • Polgármesteri Hivatal 2: 24 db KS-250 P napelem modul. 1 db Fronius IG PLUS 60V-3 inverter
 • Alapszolgáltatási Központ: 14 db KS-250 P napelem modul, 1 db Fronius IG Plus 35V-1 inverter
 • Orvosi rendelő: 24 db KS-250 P napelem modul. 1 db Fronius IG PLUS 60V-3 inverter
 • Óvoda: 32 db KS-250 P napelem modul, 1 db Fronius IG Plus 100V-3 inverter
 • Művelődési Ház: 68 db KS-250 P napelem modul, 1 db Fronius SYMO 17.5-3-M inverter

A projekt közvetlen célja, hogy a fenti épületek működési költségeit csökkentse, így a projekt eredményeként az Önkormányzat működési költségekre fordított kiadásai csökkenjenek. Az épületek tetőszerkezetére az összesen 56 kW teljesítményű hálózatra köthető háztartási kiserőmű kiépítése megtörtént, ezzel jelentősen csökkentve a fenntartási költségeket.

A projekt közvetlen célcsoportja mindezekből adódóan a település lakossága, közvetett módon pedig az ország egész lakossága, hiszen a pályázat megvalósításával az Önkormányzat növelte a megújuló energiahordozó bázisú villamos energiatermelést, és csökkentette az üvegházhatású gázok kibocsátását.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.


szt_2020_infoblokk

napelemes rendszer telepítése solt településen

KEOP – 4.10.0/N/14–2014–0051

TÁJÉKOZTATÓ

Solt Város Önkormányzata 2015 januárjában 40,49 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című, a Környezet és Energia Operatív Program keretében az Európai Unió támogatásával. A 46 millió forint összköltségvetésű beruházás által 6 napelemes rendszer telepítése történik az Önkormányzat tulajdonában álló épületekre.

Solt Város Önkormányzatapályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázat keretében 2014 augusztusában, majd a pozitív támogatói döntést követően a Támogatói Okirat 2015. március 6-án lépett hatályba. A projektjavaslat a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0051 azonosító számot kapta. A projekt címe: „Napelemes rendszer telepítése Solt településen”.

A tervek szerint az alábbi helyszíneken történik a kivitelezés:

 • Polgármesteri Hivatal - 6320 Solt, Béke tér 1. hrsz. 1
 • Polgármesteri Hivatal - 6320 Solt, Béke tér 1. hrsz. 1
 • Orvosi rendelő - 6320 Solt, Vécsey tér 1. hrsz. 246/2
 • Alapszolgáltatási Központ - 6320 Solt, Posta u. 10. hrsz. 9/1
 • Óvoda - 6320 Solt, Mester u. 22-24. hrsz. 289
 • Művelődési Ház - 6320 Solt, Aranykulcs tér 7. hrsz. 1106

A napelemes rendszereket az upStream Energetikai és Informatikai Tanácsadó Kft. (1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G. ép. IV. em. 5.) tervezte. A projekt előkészítéseként a megvalósítási helyszínek épületeinek tetőszerkezetei vonatkozásában a statikus (FC 99 Bt.) elkészítette a tartószerkezeti szakértői nyilatkozatokat. Szintén a projekt előkészítéseként készült el az előzetes technológiai audit, melyet az R-DAB Kft. végzett.

A projekt vonatkozásában a projektmenedzsment tevékenységet a Vanessia Magyarország Kft. látja el.

A kivitelező közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztására. A legjobb ajánlatot azupStream Energetikai és Informatikai Tanácsadó Kft. tette. Feladata a rendszerek telepítése.

A kivitelezés 2015.05.18-án kezdődött el, majd 2015.05.26-án a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására is sor került.

A műszaki ellenőrzést végző szervezet: Vitatal Plusz Bt. (1172 Budapest, Dormánd u. 6/b).

További információ kérhető:
Szabó Imre László sajtóreferenstől
Elérhetőség: 06-78/486-014/118, e-mail: solt@solt.hu


szt_2020_infoblokk

Hiányzó kerékpárút-szakasz fejlesztése Solt-Dunaföldvár

települések között az 52-es számú főút mellett

KÖZOP – 3.5.0–09–11–2014–0021

TÁJÉKOZTATÓ

Solt Város Önkormányzata 2014. szeptemberében 199,93 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Térségi elérhetőség javítása” című a Közlekedés Operatív Program keretében az Európai Unió támogatásával. A 207,8 millió forint összköltségvetésű beruházásban új kerékpárút épül Solt és Dunaföldvár települések között.

Solt Város Önkormányzat projektjavaslatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázat keretében. A Támogatási Szerződés 2014. szeptember 26-án lépett hatályba. A projektjavaslat KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0021 azonosító számot kapta. A projekt címe: „Hiányzó kerékpárút - szakasz fejlesztése Solt - Dunaföldvár települések között az 52-es számú főút mellett”.

A tervek szerint a kerékpárút a Solt és Dunaföldvár között felhagyott vasúti nyomvonalon épülne. A kerékpárút 2997 m hosszú és 2,5 m széles aszfalt burkolatú. A beruházás különlegessége, hogy a kerékpárutat át kell vezetni a 80 m fesztávú kis-Duna hídon. A kerékpárút nem csak a két települést köti össze, hanem két kistérséget, két megyét, de legfőképpen az Alföldet a Dunántúllal. Az 52-es számú főút Solt – Dunaföldvár közötti szakasza 10 ezer egységjármű napi forgalommal rendelkezik, közúti szerepe nem csak Magyarország országos közúti közlekedésében jelentős, hanem a nemzetközi közlekedésben is. Az 52-es számú főút az Alföld és a Dunántúl közötti kapcsolatát biztosítja az M8 kiépüléséig, de várhatóan azt követően is. Ennek megfelelően az 52-es számú fő közlekedési út közúti forgalmának jelentős része nehézgépjármű, kamionforgalom. Ezen az úton kerékpározásra csak a forgalmi sávban van lehetőség mivel az út padka állapota a kerékpározást nem teszi lehetővé. Az útburkolaton történő közlekedés igen balesetveszélyes, ezért a kerékpárosok nem motiváltak arra, hogy ezen az útszakaszon a kerékpár, mint egészséges, környezetbarát közlekedési eszközt válasszák. 2011 és 2012 években több halálos kerékpáros baleset következett be az 52-es számú főúton. Ezért döntött Solt Város Önkormányzat a kerékpárút építése mellett.

A pályázat során megvalósításra kerülő hiányzó kerékpárforgalmi létesítmény összefüggő hálózatot alkot a korábban Solt belterületén megépült kerékpárút szakaszokkal, a kapcsolódó kisforgalmú közutakkal, a kijelölt EuroVelo 6-os nyomvonallal (Az EuroVelo 6-os kerékpárút Duna-menti nemzetközi kerékpárút).

A projekt eredményeként megvalósult kerékpárút megteremti a biztonságos, balesetmentes kerékpározás lehetőségét, melynek következtében nő a kerékpározás népszerűsége. A kerékpárút felelős tervezője a
KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft. 5700 Gyula, Nagyváradi út 54. és
SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft. 1031 Budapest, Nimród u. 7.
Építési engedélyt kiadmányozó Hatóság:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály
Az építési engedély száma: BK/UO/25/2/2014, kelte: 2014. január 14., jogerőre emelkedésének napja: 2014. január 30.
A kivitelező nyílt közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztására, legjobb ajánlatot a SOLTÚT Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft. 6320 Solt, Kecskeméti út 34. tette. Feladata a kiviteli tervek elkészítése és kivitelezés.
Az önkormányzat a munkaterületet kivitelező részére 2014. október 08-án adta át.
A kiviteli tervek elkészülte után a megvalósítás 2015. január 20-án kezdődött el.
A műszaki ellenőrzést végző szervezet: KIBBAU’77 Mérnök Kft. 6300 Kalocsa, Tompa M. u. 11.
A kivitelezés befejezésének határideje: 2015. május 31.

További információ kérhető:
Szabó Imre László sajtóreferenstől
Elérhetőség: 06-78/486-014/118, e-mail: solt@solt.hu


szt_2020_infoblokk

Solt Város Önkormányzat

tulajdonában lévő Vécsey Károly

Óvoda épületének energiahatékonysági

beruházása

KEOP – 5.0.0/A/12–2013–0205

TÁJÉKOZTATÓ

Solt Város Önkormányzat az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” pályázati konstrukcióban KEOP-5.5.0/A/12-2013-0205 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, melyet a Támogató 2014.03.17-én kelt Támogató levél szerint vissza nem térítendő támogatásban részesített.

A támogatás összege: 55 503 102 forint.
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 85%-a.
A Támogatási Szerződés aláírása 2014. június 11-én történt meg.
A szerződés szerint a projekt bruttó összköltsége: 65 297 768 forint.
A kivitelezési munkálatok időtartama: 2014. június 18. – augusztus 29.
A projekt megvalósítás befejezésének napja: 2014. november 20.
A projekt megvalósítása során elvégzett feladatok:

 • Előkészítési feladatok (tanulmányok és vizsgálatok készítése)
 • Projektmenedzseri feladatok
 • Közbeszerzési eljárás lefolytatása
 • Mérnöki feladatok (műszaki ellenőrzés, záró audit elkészítése)
 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
 • Kivitelezés

Előkészítési feladatok: Az előkészítési feladatok körébe tartozik mindazon vizsgálatok, tanulmányok elkészítése melyek a pályázat részét képezik, azaz kötelezően benyújtandó anyagok, illetve azt vizsgálják, hogy a vizsgált épület energetikai paraméterei lehetővé teszik-e egyáltalán azt, hogy a fenntartó önkormányzat a kiválasztott épülettel a pályázatban részt tud-e venni. Tulajdonképpen ide sorolható magának a pályázatnak az elkészítése, a pályázat benyújtása, estelegesen a hiánypótlás elkészítése.

Projektmenedzseri feladatok: A projektmenedzsment ajánlattétellel választottuk ki. Tulajdonképpen a projekt végrehajtásának ez az első feladata. A projekt a menedzsment szervezettel kötött szerződés megkötésével indul. A menedzser feladata a projekt kezdésétől a projekt zárásig a projekt végrehajtásával kapcsolatban felmerülő feladatok koordinálása, irányítása. Részt vesz az előzőekben felsorolt összes feladat végrehajtásában, tartja a kapcsolatot az Irányító Hatósággal és az Irányító Hatóság által kijelölt Közreműködő Szervezettel. A projektmenedzsment munkája akkor fejeződik be, amikor a projekt pénzügyi zárása megtörtént és a záró jelentést a Közreműködő Szervezet elfogadta.

Közbeszerzés: A közbeszerzési eljárás lefolytatását végző szervezet vagy személy kiválasztása szintén ajánlatok bekérésével történt. A közbeszerzési eljárást a kiválasztott szervezet vagy személy az önkormányzatnál működő Közbeszerzési Bíráló Bizottsággal együttműködve végzi. Kiválasztásra kerül a közbeszerzési eljárás fajtája, majd el kell készíteni az ajánlattételi dokumentációt, a beérkezett ajánlatokat el kell bírálni és az eljárás eredményéről javaslatot kell készíteni az eljárást lezáró végső döntés meghozatala érdekében Képviselő-testület számára. A döntés meghozatalát követően az eljárás eredményéről tájékoztatni kell a résztvevőket, majd a nyilvánosságot is. Az önkormányzat a kivitelezésre szóló szerződést nyertes ajánlattevővel köti meg.

Mérnöki feladatok: A kivitelezési munkák ellenőrzésére az önkormányzat jogosultsággal rendelkező személlyel szerződést köt a műszaki ellenőri teendők ellátására. A műszaki ellenőr feladata, hogy mint az önkormányzat képviselője felügyelje és ellenőrizze az építési tevékenységet, annak érdekében, hogy az megfeleljen a műszaki dokumentációkban, szabványokban leírtaknak.

Tájékoztatás és nyilvánosság: Kötelezően elvégzendő tevékenységek, melyet a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és Arculati Kézikönyv ír elő. Jelen projekt keretében nyitó és záró Sajtóközleményt kell kiküldeni, a projektről tájékoztatást kell adni az önkormányzat honlapján, fotódokumentációt kell készíteni, melyet a TÉRKÉPTÉR-be fel kell tölteni, a beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató táblát, majd a projekt befejezésekor „D” típusú emlékeztető táblát kell kihelyezni.

Kivitelező: A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történik.

A Projektmenedzseri feladatokat a Tenderauditor Kft. (1138 Budapest, Meder u. 8.) látja el.
A Közbeszerzési eljárás lefolytatását a STOCKBAUER Tanácsadó Kft. (1149 Budapest, Kövér Lajos u. 40. fszt. 1.) látja el.
A Mérnöki feladatokat Tóth László (6300 Kalocsa, Radnóti u. 53.) végzi.
A Tájékoztatás és nyilvánosság biztosításáról a HÍD TV Kft. (6320 Solt, Aranykulcs tér 7.) gondoskodik.
A Kivitelezést a SOLT-BAU Építőipari Kft. (6320 Solt, Dirdomb dűlő 11.) végzi.

A projekt fő célja az energiahatékonyság növelése. Ennek érdekében olyan munkák elvégzését terveztük, melyek az épület üzemeltetését takarékosabbá teszik, elsősorban a fűtés kevesebb energiával történik, azaz költséget takarítunk meg. Ennek érdekében az alábbi munkák elvégzését terveztük:

 • Az épület homlokzatának hőszigetelése sík függőleges falon Austrotherm AT H80 homlokzati hőszigetelő lemezzel. Mérete: 1000*500*160 mm.
 • Födém szigetelése szálas szigetelő anyaggal KNAUF INSULATION MPE általános kőzetgyapottal. Mérete: 1000/600/150 és 1000*600*100 mm.
 • Külső nyílászárók cseréje különböző típusú műanyagból készült, 71 db.
 • Radiátorok meglévő szelepeinek cseréje, termosztatikus szelepfej beépítése 45 db.

A fenti munkákhoz több kiegészítő munkát is el kellett végezni, többek között vakolatjavítás, festés, esőcsatorna le- és felszerelése, párkánycsere, stb.

Kivitelező készre-jelentése alapján a műszaki átadás-átvételi eljárás 2014. augusztus 29-én megtörtént. Az önkormányzat képviselői kivitelezőtől a munkát hiánypótlás nélkül vette át.

Érdemes elmondani, hogy egy másik projekt keretében az önkormányzat Biomassza fűtőműt és hozzá csatlakozóan távhő közműhálózatot épített ki. Ennek keretében az óvoda épületét is rácsatlakoztattuk a távhő rendszerre. Az elvárás a fűtési költségek csökkentése, amely úgy történik, hogy egyben a földgáz is kiváltásra kerül.

Kedves Látogató kérjük, tekintse meg a beruházásról készített fotóinkat is.

vecseyenergia vecseyenergia vecseyenergia

uszt_logo

SOKÁIG EGYÜTT EGÉSZSÉGBEN, A SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁBAN - TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0645

2014/02/28

A Solt Város Önkormányzat fenntartásában a Vécsey Károly Óvoda telephelyén, a Százszorszép Óvodában az Európai Szociális Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat 10.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásából egészségre nevelelő, szemléletformáló programok valósultak meg 2013. február 1. és 2014. február 28. között. 2012. február 22-én az Új Széchenyi Terv keretében megjelent az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok- lokális színterek” című pályázati kiírás, melynek egyik nyertese az „Sokáig együtt egészségben, a Százszorszép Óvodában” című pályázat lett. A pályázat célja volt az egészséges életmód területén olyan mintaadás, amely a gyermekeken keresztül a szülők szemléletét is befolyásolni tudja, hogy tevőlegesen is részt vegyenek az egészséges környezet kialakításában, óvásában. Váljék belső igényükké a rendszeres mozgás, a friss levegőn tartózkodás. A gyermekek és szüleik egyaránt törekedjenek az egészséges táplálkozási szokások kialakítására. A projekt végrehajtása során jelentős érdeklődés mellett és nagy sikerrel megvalósult tíz játszóház (egészséges életmódhoz kapcsolódó játékok, kézműves foglalkozások) öt főzőnap (reform ételek készítése szülők-gyerekekkel együtt), négy sportverseny és egy túra, egészségügyi állapotfelmérés szülők és gyermekek részére, szakemberek fóruma gyerekorvos, pszichológus és dietetikus részvételével. Kiemelkedő rendezvény volt az egészséghét, amelynek programjában főzőnap, orvosi felmérés, bohócműsor, mentős bemutató, koncert, Tengerecki játszóház és légvár szerepelt. A pályázati forrásból nagy sikerrel megvalósított programsorozat egy éves időszakot ölelt fel. A programok összeállítása hagyományteremtő szándékkal történt, így a programok olyan elemeket is tartalmaztak, amelyeket – illeszkedve az egészségtervhez – a pályázó saját maga fenn tud tartani, rendszeresíthetők és beépíthetők az óvodai élet mindennapjaiba.

Kedvezményezett neve:
Solt Város Önkormányzata
Százszorszép Óvoda
Címe:6320 Solt, Mester u.22-24.
Elérhetőségek:06/30-376-6095, mesevar.solt@gmail.com

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

eu_logo mm_logo
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu 06 40 638 638

uszt_logo

SOKÁIG EGYÜTT EGÉSZSÉGBEN, A MESEVÁR ÓVODÁBAN - TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0652

2014/01/31.

A Solt Város Önkormányzat fenntartásában a Vécsey Károly /Mesevár/ Óvodában az Európai Szociális Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat 10.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásából egészségre nevelelő, szemléletformáló programok valósultak meg 2013. február 1. és 2014. január 31. között. 2012. február 22-én az Új Széchenyi Terv keretében megjelent az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok- lokális színterek” című pályázati kiírás, melynek egyik nyertese az „Sokáig együtt egészségben, a Mesevár Óvodában” című pályázat lett. A pályázat célja volt az egészséges életmód területén olyan mintaadás, amely a gyermekeken keresztül a szülők szemléletét is befolyásolni tudja, hogy tevőlegesen is részt vegyenek az egészséges környezet kialakításában, óvásában. Váljék belső igényükké a rendszeres mozgás, a friss levegőn tartózkodás. A gyermekek és szüleik egyaránt törekedjenek az egészséges táplálkozási szokások kialakítására. A projekt végrehajtása során jelentős érdeklődés mellett és nagy sikerrel megvalósult tíz játszóház (egészséges életmódhoz kapcsolódó játékok, kézműves foglalkozások) öt főzőnap (reform ételek készítése szülők-gyerekekkel együtt), négy sportverseny és egy túra, egészségügyi állapotfelmérés szülők és gyermekek részére, szakemberek fóruma gyerekorvos, pszichológus és dietetikus részvételével. Kiemelkedő rendezvény volt az egészséghét, amelynek programjában főzőnap, orvosi felmérés, bohócműsor, mentős bemutató, koncert, Tengerecki játszóház és légvár szerepelt. A pályázati forrásból nagy sikerrel megvalósított programsorozat egy éves időszakot ölelt fel. A programok összeállítása hagyományteremtő szándékkal történt, így a programok olyan elemeket is tartalmaztak, amelyeket – illeszkedve az egészségtervhez – a pályázó saját maga fenn tud tartani, rendszeresíthetők és beépíthetők az óvodai élet mindennapjaiba.

Kedvezményezett neve:
Solt Város Önkormányzata
Mesevár Óvoda
Címe:6320 Solt, Mester u.22-24.
Elérhetőségek:06/30-376-6095, mesevar.solt@gmail.com

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

eu_logo mm_logo
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu 06 40 638 638

biomassza


uszt_logo

rekultivacio

A tervezettnél előbb fejeződött be a bezárt szeméttelepek rekultiválása

Az Izsáki Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer települési szilárdhulladéklerakóinak térségi szintű rekultivációs programja (KEOP-2.3.0/2F/09-2009-2011) újabb állomásához érkezett.

Négy hónap alatt végezte el kilenc települési hulladéklerakó rekultivációját Bács-Kiskun megyében az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. Az Izsák és Térsége Rekultivációs Önkormányzati Társulás által kiírt tender nyerteseként a cégnek 2011. június 27-ig kellett végeznie a vállalt feladatokkal, de a műszaki átadás-átvétel korábban, már június 21-én sikeresen lezárult, így a kivitelezés a tervezettnél előbb fejeződhetett be.

Kilenc Bács-Kiskun megyei településen – Fülöpszálláson, Hartán, Izsákon, Kaskantyún, Kunadacson, Orgoványon, Solton, Szabadszálláson és Újsolton – a Környezet és Energia Operatív Program keretében uniós támogatással rekultiválták a talajra és vízre egyaránt veszélyt jelentő korábbi, már nem használt hulladéklerakókat. A telepek rekultiválása nemcsak a talaj- és vízszennyezés veszélyét szüntette meg, de megszűnt a kellemetlen látvány és szag, a szél nem tudja a közelben lévő kertekre, ingatlanokra fújni az esetleges fertőzőhulladékot, illetve a guberálásból vagy gyerekek kalandvágyából születő balesetek is megelőzhetőek.

A rekultiváció kivitelezésével az Izsák és Térsége Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2011 februárjában közbeszerzési eljárás keretében választotta ki az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft-t, amely az elmúlt években 3 hasonló rekultivációs projektet végzett el sikeresen, összesen 15 helyszínen, valamint jelenleg is 42 helyszínen van folyamatban rekultivációs munkájuk.

A kivitelezői szerződés aláírását követően a FIDIC előírásainak megfelelően, a mérnök felügyeletével és a projektmenedzsment szervezet támogatásával befejeződött a lerakók kivitelezése és ezzel egyidőben megkezdődött a projekt pénzügyi és adminisztrációs lezárása.


Solt Város Önkormányzata 50 millió forint támogatást nyert
az Alapszolgáltatási Központjának infrastrukturális fejlesztéséhez

Solt Város Önkormányzata DAOP-4.1.3/A-09-2009-0020 azonosító jelű pályázatával 50 millió forint támogatást nyert a Posta utcában található Alapszolgáltatási Központjának részleges felújítására és a működéséhez szükséges eszközök beszerzésére. A beruházás összköltsége eléri a 60 millió forintot.

Az Alapszolgáltatási Központ biztosítja az idősek nappali ellátását napközi jellegű szolgáltatás keretében, a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, ellátja a családsegítés egyes feladatait, továbbá gyermekjóléti szolgáltatást nyújt. A fejlesztés keretében a külső nyílászárók cseréje, a falak hőszigetelése, a tető részleges és a homlokzat teljes felújítása történik. A meglévő épület egy kisebbik részét annak rossz állapota miatt le kell bontani és újraépíteni. Kis mértékű bővítést is tervezünk, ahol az interjú szoba kerül elhelyezésre. Az épület belső elrendezése átalakításra kerül funkciók szerint. 5 millió forint értékben eszközvásárlásra is sor kerül. Elsősorban bútorokat kell beszereznünk, de szükség van segédmotor-kerékpárra, fénymásolóra, számítógépre és mosógépre is. Az önkormányzat reméli, hogy a fejlesztést követően feladatait magasabb színvonalon tudja ellátni.


A solti Vécsey téri orvosi rendelő felújítása és bővítése
Európai Uniós támogatással valósul meg

Solt Város Önkormányzata DAOP-4.1.1/A-09-2010-0025 azonosító jelű pályázatával 50 millió forint támogatást nyert a Vécsey téri orvosi rendelő részleges felújításához és bővítéséhez. A fejlesztés során ki kell alakítani a hatóságok által előírt kiszolgáló helyiségeket. A bővítményben kap helyet egy új háziorvosi rendelő.

A közbeszerzési eljárás lefolytatása után az önkormányzat a kivitelezési munkák elvégzésére a SOLT-ERV Kft-vel (6320 Solt, Torony u. 3.) kötött szerződést. A munkaterület március 16-án került átadásra, a munkák tervezett befejezési határideje 2011. augusztus 31. A felújítás során megújul az épület homlokzata. A külső nyílászárók ki lesznek cserélve, és a falak hőszigetelése is megtörténik. Az épületen belül kialakításra kerülnek a hiányzó tároló helyiségek. Megtörténik az épület projekt arányos akadálymentesítése is. Ezen kívül az épület új tetőt kap. A fejlesztéshez tartozik 18 állásos személygépkocsi parkoló kialakítása is, valamint a környezet parkosítása. A fejlesztéshez kapcsolódik 4 garnitúra számítógépes csomag is, hálózatba építve. Az elképzelések szerint a felújítás után az épületben kap helyet a gyermekorvos, egy háziorvos, a fogorvos, az orvosi ügyelet és a mini labor.


Uniós támogatásból jelentős informatikai fejlesztés
a solti általános iskolában

A solti Vécsey Károly Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény uniós támogatással jelentős mértékben tudja bővíteni informatikai eszközállományát. A fejlesztés összköltsége 26 millió forint. Solt Város Önkormányzata, mint Fenntartó a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0790 azonosító jelű pályázatával 25.536.550 Ft támogatást nyert az általános iskola informatikai eszközeinek fejlesztéséhez. 54 db számítógéppel, 16 db tantermi csomaggal gazdagodik az iskola. A tantermi csomag interaktív táblából, notebookból, projektorból tevődik össze. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményes volt. A Szállító a Solti Fémipari Szövetkezet, 2011. június 30-ig kell az iskolában beszerelve és üzembe helyezve átadnia az eszközöket. Szállító feladata még, hogy a gépek működéséről és használatáról oktatást tartson a pedagógusok részére.


A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

eu_logo mm_logo
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu 06 40 638 638