Városi könyvtár

Adatlap
Megnevezés:Vécsey Károly Művelődési Ház és Könyvtár
Cím:6320 SOLT, Posta u. 20.
Telefonszám:(06 78) 486 - 123
Fax:(06 78) 486 - 045
Intézményvezető:Farkas Beáta igazgató
E-mail:vkksolt@gmail.com, vkk@solt.hu
Adószámunk:15541251-2-03

Vécsey Kastély Névadónkról: A Vécsey család régi magyar nemesség, mely eredetileg Ugocsa vármegyében élt. Őse, Szöllősi Balázs, aki 1507-ben nyert nemesi címet a királytól. Őt és fiait 1517-ben II. Lajos király több faluval ajándékozta meg. Többek között Hernád - Vécse községgel is, ahonnét a család a nevét vette. Az idők során a család három ágra szakadt: köznemesi, bárói és grófi ágra. Soltra ez a grófi ág került, névszerint Vécsey Ágoston, aki atyja nyomdokain haladva katonai pályára lépett és lovassági tábornokságra emelkedett, valamint a magyar testőrség kapitánya lett. A solti birtokot a napóleoni háborúkat követő béketárgyalásokon nyújtott szolgálataiért kapta, s ezzel együtt a grófi címet is.

A család 1813-ban költözött Soltra, akkor 5 gyermekkel együtt. Ágoston nevű gyermekük volt a következő, s az első, aki Solton született. Majd még 4 gyermek született Solton. Összesen 4 lány és 5 fiú.

Hogyan élt Solton a Vécsey család?

Legnagyobb részt az apostagi katolikus egyház anyakönyveiből tudjuk ezt, mivel a solti római katolikus hívek ellátása az apostagi plébánia kötelessége volt, mivel Solt leányegyháza, filiája volt Apostagnak.

A Vécsey család címere A Vécseyek birtoka Apostag felé eső területen volt, de kialakult egy jobbágyfalu is, a mai Kissolt szélén, mely a kastélyt ellátta. A jobbágyfalu neve Vécseyfalva volt és volt bírája, tanodája és harangláb két haranggal.

Az 1848-as jobbágyfelszabadítás után a kolónia elnéptelenedett, s ma már csak a katolikus temető tanúskodik arról, hogy létezett.

A család háza három év alatt épült fel, erről tanúskodik az is, hogy az épület tégláin ez az évszám, valamint CAV monogram látható (Comes Augustinus Vécsey). Az épület sem nagyszabásúnak, sem hivalkodónak nem mondható, különösen ha figyelembe vesszük, hogy a szülőkön kívül kilenc gyermek is volt. Az ebédlőn kívül a kastélyban 4 lakószoba volt.

Ez időben épült a család pincéje a Szőlőhegyen és terménytárolásra a Gránárium. A család életét jellemezte, hogy szívesen vállaltak keresztkomaságot, szorgalmas templomjárók voltak és feddhetetlen magaviseletük miatt szerették őket a település lakói.

A család kiemelkedő tagja Károly, aki apja és nagyapja nyomdokain haladva katonai pályára lépett. Neuhausban végzi iskoláit és nyaranként Magyarországra jött. Először Soltra szüleihez, édesanyjához, testvéreihez, majd Feledre, ahol nagybátyja, a báró Vécsey lakott.

Az 1848-as forradalom kitörése után a Délvidéki harcok során ezredével a magyar ügy mellé állt, s csatlakozott Kossuth parancsát elfogadva a magyar seregekhez. Kiválóan harcolt a magyar kormány oldalán ezredével. Tanúskodik erről, hogy bácskai hadtestparancsnok, majd december 26-tól tábornok, nagyváradi városparancsnok lett. Kossuth elismerését fejezte ki eképpen:
"Ameddig Magyarország él, minden becsületes ember tisztelettel fogja emlegetni Önt, mint a legnemesebb hazaszeretetnek és férfias erőnek magasztos példáját. Az Isten áldja meg Tábornok Urat, úgy, ahogy Önt a haza áldja, melynek Ön oly nagy szolgálatot tett, hogy következményei kiszámíthatatlanok."

Az aradi sereg fővezére lett. A világosi fegyverletételkor Temesvárt ostromolta. Augusztus 21-én letette a fegyvert a cári csapatok előtt, melyek kiszolgáltatták Haynaunak. Aradra vitték, s ott október 6-án kivégezték.

Nekünk, kései utódoknak feladatunk és kötelességünk, hogy 1848/49 emlékét őrizzük, de ne csak kiemelt évfordulókon. A solti Vécsey kastély egyike a kevés tanúhelyeknek az országban, ebből az időszakból. Solt, s az itt élők, híven Kossuth Lajos szavaihoz, kegyelettel őrzik a magyar történelem egyik dicső időszakának, s kiváló tábornokának emlékét.

A Vécsey Károly Városi könyvtár küldetés nyilatkozatát: ide kattintva tekinthetik meg.

eMagyarország Pont - Vécsey Károly Művelődési Ház és Könyvtár, 6320 Solt, Posta utca 20.


2016-tól könyvtárunkban működik az e-Magyarország Pont. Az intézmény könnyen megközelíthető, ugyanis városunk központjában található.. A leggyakrabban Internet-használat miatt használják a számítógépeket. Ez a szolgáltatás főként általános- és középiskolások körében népszerű, de felnőttek is szívesen betérnek böngészni. Az Internet-használat mellett scannelésre, nyomtatásra, adatok CD-re, illetve pendrive-ra történő mentése is lehetséges.

eTanácsadó: Farkas Beáta
Tel.: (78) 486 - 123
email: vkksolt@gmail.com

Rendezvényeink:
 • november - március: Téli esték a Vécsey könyvtárban - (úti beszámolók, irodalmi estek, stb.)
 • március 15-i megemlékezés
 • május: Városi Gyermeknap
 • június - júlis: Nyári zenei esték
 • október 6-i megemlékezés; október 23-i megemlékezés
 • december: Luca napi mesemondóverseny
Katalógusunk: Szirén számítógépes katalógus - feldolgozás alatt áll jelenleg is.

Nyitvatartás

Hét napja

Délelőtt

Délután

Hétfő

-

-

Kedd

800 - 1200

1230 - 1800

Szerda

1000 - 1200

1230 - 1700

Csütörtök

-

1230 - 1800

Péntek

800 - 1200

1230 - 1700

Szombat

900 - 1300

-


A park minden nap nyitva áll a látogatók számára. Látogató csoportok számára lehetőség van a Vécsey család és az épület történetének bemutatására előzetes egyeztetés alapján. Időpontot egyeztetni: (06 78) 486-123 telefonszámon lehet.

 • Szolgáltatások
  • kölcsönzés (könyv, folyóirat)
  • gyermek-foglalkozások
  • irodalmi előadások, vetélkedők, szakkörök megrendezése
  • scannelés
  • fénymásolás
  • nyomtatás
  • számítógépek használata, Internet-hozzáférés
  • Európai Információs Pont
  • Kiemelt gyűjtemény az Európai Unióval kapcsolatos anyagokból EU közös kül-és biztonságpolitikája, agrárpolitika, fogyasztóvédelem, vállalkozásfejlesztés, stb.
  • Szirén számítógépes katalógusban való keresés
 • Térítési díj ellenében vállalt szolgáltatások
  • nyomtatás,
  • scannelés,
  • fénymásolás
  • Internet használat
A számítógépek használatához a legfontosabb tudnivalók:
 • A számítógépek igénybevételéhez könyvtári beiratkozás szükséges.
 • A számítógépes részleg nyitvatartási idejében használhatók számítógépeink.
 • A számítógépek használata: felnőtt esetében 400 Ft/hét, diák és nyugdíjas esetében 200 Ft/hét.
 • A számítógépek naponta személyenként 1/2 órára vehetők igénybe.
 • Számítógépes nyomtatásra is lehetőséget biztosítunk.
 • A könyvtár csak az általa telepített programok jogtisztaságáért vállal felelősséget.
 • A számítógépben, illetve a számítógép által okozott kárért az olvasó kártérítési felelősséggel tartozik.

Könyvtár használat: A beiratkozási díj: 300 Ft/fő, diák, nyugdíjas: 150 Ft/fő, 16 éves korig és 70 év felett: ingyenes.

A Vécsey kastély


Solt város egyik legszebb műemlék jellegű épülete, mely 1816-ban épült. A kastélyt gróf Vécsey Ágoston építtette, aki a területet és a grófi címet I. Ferdinánd császártól kapta a Napóleoni háborút követő béketárgyalásokon nyújtott szolgálataiért. Fia, gróf Vécsey Károly az 1848-49-es szabadságharc mártír tábornoka gyermekéveit töltötte Solton. Miután a család elköltözött Soltról, az ősi kastélyt a katolikus egyházra hagyta, melyet 1983-ban a település megvásárolt. A teljesen felújított klasszicista stílusú épület ma, városi könyvtárként működik. A körülötte elterülő 1,5 hektáros parkban több, szépen kialakított emlékhely létesült.

Folyóirataink:
 • H.V.G.
 • H.V.G. Különszám
 • Élet és Tudomány
 • Fürge Ujjak
 • Gyöngy
 • Nők Lapja
 • Természetgyógyász Magazin
 • Lakáskultúra
 • Magyar Konyha
 • Szép Házak
 • Ifjúsági Magazin
 • Kulturális Közlöny
 • Fórum Társadalomtudományi Szemle
 • Kalligram
 • Kassai Figyelő
 • Korunk
 • Látó
 • Moldvai Magyarság
 • Művelődés
 • Prágai Tükör
 • Petőfi Népe
 • Székelyföld
 • Tábortűz
 • Tücsök
 • 2000
 • Alföld
 • Bárka
 • Életünk
 • Forrás
 • Hitel
 • Holmi
 • Jelenkor
 • Kortárs
 • Magyar Napló
 • Mozgó Világ
 • Műhely
 • Nagyvilág
 • Prae
 • Szépirodalmi Figyelő
 • Tiszatáj
 • Új Forrás
 • Vigília
 • Beszélő
 • Csodaceruza
 • Édes Anyanyelvünk
 • Esély
 • Eszmélet
 • Földgömb
 • História
 • Irodalomtörténet
 • Korall
 • Magyar Nyelvőr
 • Regio
 • Rubicon
 • Természet Világa
 • Természetbúvár
 • Thalassa
 • Valóság
 • Várak, kastélyok, templomok

Szabályzatok: