Vezetői engedély

Igényelhető: bármelyik okmányirodában, az ügyintézés országos illetékességű.

Kiváltásra jogosult: a magyar állampolgárok, a Magyarországon élő EGT állam-polgárok, illetőleg a legalább 6 hónapja Magyarországon tartózkodó külföldi személyek, akik a jogszabályban meghatározott egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak megfelelnek.

Az okmány igényléséhez szükséges:
 • érvényes személyazonosság igazolására alkalmas okmány
 • orvosi igazolás
 • előző vezetői engedély, vagy vizsgaigazolás
 • kategória bővítés esetén vizsgaigazolás
 • pályaalkalmassági vizsgálat igazolását, ha van
 • személyes megjelenés
A vezetői engedély eltűnése, megsemmisülése, megrongálódása esetén, valamint a képzés és vizsgáztatás tekintetében a jártassági feltételhez kötött kategória megszerzéséhez a vezetői engedély kiállításáig az okmányiroda kérelemre ideiglenes vezetői engedélyt állíthat ki. (Az igényléshez a vezetői engedélynél felsoroltak szükségesek.)

Amennyiben nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján az érvényes magyar vezetői engedély valamely külföldi államban járművezetésre nem jogosít, az okmányiroda kérelemre nemzetközi vezetői engedélyt ad ki.

A nemzetközi vezetői engedély kiállításához szükséges okmányok:
 • Az érvényes vezetői engedély;
 • Az eljárási díj csekken történő befizetése;
 • Az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okmány;
 • 2 db igazolványkép (3,5 X 4,5-ös szabvány, 3 hónapnál nem régebbi)
Az eljárás illetéke:
 • A vezetői engedély kiadására irányuló eljárás illetéke 4.000 ft
 • a 62. életévet betöltött kérelmező esetében, valamint ha az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év, vagy annál rövidebb, a vezetői engedély kiadásának illetéke 1.500 ft,
 • az ideiglenes vezetői engedély kiadásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összege 2.300 ft,
 • a nemzetközi vezetői engedély kiadásáért szintén 2.300 ft-os igazgatási szolgáltatási díjat kell leróni,
Alkalmazott jogszabályok:
 • A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló többször módosított 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet
 • A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. Törvény

Letölthető nyomtatványok