Gépjármű ügyintézés

Új jármű első forgalomba helyezése •  Külföldről behozott használt jármű származásellenőrzése Külföldről behozott használt jármű első forgalomba helyezése •  Átírás •  Hagyatékügyek
Banki záradék törlése •  Egyéb adatváltozás •  kivonás •  Műszaki adat változás •  Lejárt műszaki érvényesség •  Üzembentartói jog bejegyzéseIlletékesség: Az ország területére kiterjedő, a kérelem bármely okmányirodában benyújtható.

Alkalmazott jogszabályok:
 • A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000.(XI.30.) BM rendelet
 • A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. Törvény
 • A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004(VI.16.) BM rendelete

Új jármű első forgalomba helyezése:


Szükséges:
 • az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okirat, vagy meghatalmazott esetén érvényes meghatalmazás
 • a közlekedési felügyelet, illetve a járműforgalmazó által kiállított műszaki adatlap
 • a generálimportőrök részére biztosított és a jármű érékesítésekor kitöltött járműkísérő lap,
 • a forgalmazók által kiállított számla, vagy az érintettek által megkötött szerződés,
 • a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás fennállását igazoló okirat,
 • több tulajdonos esetén a tulajdonostársak egybehangzó írásbeli nyilatkozata a törzskönyvben megjelölendő tulajdonostársról, és a forgalmi engedélyben szereplő üzembentartó tulajdonosról,
 • üzembentartói jog bejegyzése esetén a tulajdonos erre vonatkozó írásbeli nyilatkozata, vagy a bejegyzés alapjául szolgáló szerződés,
 • több üzembentartó esetén a tulajdonosok egybehangzó írásbeli nyilatkozata a forgalmi engedélyben megjelölendő üzembentartóról,
 • amennyiben tulajdonjogra vonatkozó záradék bejegyzésére kerül sor, az annak alapját igazoló okirat,
 • a törzskönyv jogosítottjának nyilatkozata a törzskönyv felfüggesztéséről, letétéről, stb.,
 • a regisztrációs adó megfizetéséről szóló bizonylatot (szükség esetén)
 • nyilatkozat a vagyonszerzési illetékmentességről
Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén mellékelni kell:
 • három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, illetve Cégbíróság által kiadott másolatot,
 • három hónapnál nem régebbi aláírási címpéldányt, illetve a Cégbíróság által kiadott másolatot,
 • cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást
Fizetendők:
 • Rendszám: 8.500 Ft
 • Címke: 585 Ft
 • Forgalmi + Törzsköny: 12.000 Ft
 • Vagyonszerzési illeték: 18 Ft/cm3 vagy 24 Ft/cm3.
  • Ehhez szükséges az ügyfél adószáma, adóazonosító száma
 • Pótkocsinál: 9.000 Ft vagy 22.000 Ft.

Külföldről behozott használt jármű származásellenőrzése:


Szükséges:
 • az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okirat, vagy meghatalmazott esetén érvényes meghatalmazás
 • külföldi számla vagy adásvételi szerződés (hiteles magyar fordításban)
 • külföldi forgalmi engedély
Fizetendő:
 • a külföldről származó és belföldön forgalomba helyezendő használt jármű adatainak ellenőrzési díja: 10.900 Ft

Külföldről behozott használt jármű első forgalomba helyezése:


Szükséges:
 • az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okirat, vagy meghatalmazott esetén érvényes meghatalmazás
 • a közlekedési felügyelet által kiállított műszaki adatlap (esetlegesen összeépítési engedély)
 • eredeti külföldi forgalmi engedély és/ vagy törzskönyv (kivéve, ha a járművet külföldön még nem helyezték forgalomba),
 • az előzetes eredetiségvizsgálatról szóló igazolás
 • a forgalmazók által kiállított számla, vagy az érintettek által megkötött szerződés hiteles magyar fordításban,
 • a vámkezelés megtörténtét igazoló okirat (kivéve, ha a járművet belföldön gyártották),
 • a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás fennállást igazoló okirat,
 • több tulajdonos esetén a tulajdonostársak egybehangzó írásbeli nyilatkozata a törzskönyvben megjelölendő tulajdonostársról, és a forgalmi engedélyben szereplő üzembentartó tulajdonosról,
 • üzembentartói jog bejegyzése esetén a tulajdonos erre vonatkozó írásbeli nyilatkozata, vagy a bejegyzés alapjául szolgáló szerződés,
 • több üzembentartó esetén a tulajdonosok egybehangzó nyilatkozata a forgalmi engedélyben megjelölendő üzembentartóról,
 • amennyiben tulajdonjogra vonatkozó záradék bejegyzésére kerül sor, az annak alapját igazoló okirat,
 • a törzskönyv jogosítottjának írásbeli nyilatkozata a törzskönyv felfüggesztéséről, letétéről, stb.,
 • a regisztrációs adó megfizetéséről szóló bizonylatot (szükség esetén)
 • nyilatkozat a vagyonszerzési illetékmentességről
Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén mellékelni kell:
 • három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, illetve Cégbíróság által kiadott másolatot,
 • három hónapnál nem régebbi aláírási címpéldányt, illetve a Cégbíróság által kiadott másolatot,
 • cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást
Fizetendők:
 • Rendszám: 8.500 Ft
 • Címke: 585 Ft
 • Forgalmi + Törzskönyv: 12.000 Ft
 • Vagyonszerzési illeték: 18 Ft/cm3 vagy 24 Ft/cm3
  • Ehhez szükséges az ügyfél adószáma, adóazonosító száma
 • pótkocsinál: 9.000 Ft vagy 22.000 Ft.

Átírás


Szükséges:
 • az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okirat, vagy meghatalmazott esetén érvényes meghatalmazás
 • az előző tulajdonos nevére szóló forgalmi engedély és törzskönyv
 • eredeti adásvételi szerződés vagy számla
 • az előzetes eredetiségvizsgálatról szóló igazolás
 • az előző átírás során felhasznált eredetiségvizsgálatról szóló igazolás
 • a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás fennállást igazoló okirat,
 • több tulajdonos esetén a tulajdonostársak egybehangzó írásbeli nyilatkozata a törzskönyvben megjelölendő tulajdonostársról, és a forgalmi engedélyben szereplő üzembentartó tulajdonosról,
 • üzembentartói jog bejegyzése esetén a tulajdonos erre vonatkozó írásbeli nyilatkozata, vagy a bejegyzés alapjául szolgáló szerződés,
 • több üzembentartó esetén a tulajdonosok egybehangzó nyilatkozata a forgalmi engedélyben megjelölendő üzembentartóról,
 • amennyiben tulajdonjogra vonatkozó záradék bejegyzésére kerül sor, az annak alapját igazoló okirat,
 • a törzskönyv jogosítottjának írásbeli nyilatkozata a törzskönyv felfüggesztéséről, letétéről, stb.,
 • nyilatkozat a vagyonszerzési illetékmentességről
Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén mellékelni kell:
 • három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, illetve Cégbíróság által kiadott másolatot,
 • három hónapnál nem régebbi aláírási címpéldányt, illetve a Cégbíróság által kiadott másolatot,
 • cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást
Fizetendők:
 • Forgalmi + Törzskönyv: 12.000 Ft
 • Vagyonszerzési illeték: 18 Ft/cm3 vagy 24 Ft/cm3
  • Ehhez szükséges az ügyfél adószáma
 • pótkocsinál: 9.000 Ft vagy 22.000 Ft.

Hagyatékügyek:


Szükséges:
 • az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okirat, vagy meghatalmazott esetén érvényes meghatalmazás
 • hagyatékátadó végzés
 • forgalmi engedély, törzskönyv
Fizetendő:
 • Forgalmi + Törzskönyv: 12.000 Ft

Banki záradék törlése:


Szükséges:
 • az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okirat, vagy meghatalmazott esetén érvényes meghatalmazás
 • forgalmi engedély
 • banki igazolás a záradék törléséről
Fizetendő:
 • 2.300 Ft.

Egyéb adatváltozás:


Szükséges:
 • az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okirat, vagy meghatalmazott esetén érvényes meghatalmazás
 • forgalmi engedély
 • Változást igazoló okirat

Kivonás:


Kérelemre történő ideiglenes kivonás:


A gépjármű maximum 6 hónapig terjedő ideiglenes kivonásának rögzítése az országos nyilvántartó programban és a forgalmi engedélyben.

A kérelem előterjesztésére jogosult:
 • a tulajdonos,
 • annak meghatalmazottja,
 • a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező:
 • pénzintézet,
 • gépjármű-kereskedő,
 • lízing cég,
 • zálog jogosult, vagy
 • más olyan természetes vagy jogi személy, akinél a törzskönyvet a jármű tulajdonosa pénzügyi követelés fejében letétbe helyezte, ha ez a rendelkezési jogot megalapozó okiratból kiderül.
 • A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonására a fentieken kívül jogosult az üzembentartó is, mivel a jármű forgalomban tartásával kapcsolatos jogokat teljes egészében gyakorolhatja.
Az eljáráshoz szükséges:
 • a járműhöz kiadott forgalmi engedély,
 • a forgalomból kivonás szolgáltatási díjának befizetését igazoló postai feladóvevény,
 • az ügyfél személyazonosságát igazoló okmány, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazás.
Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén mellékelni kell:
 • három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, illetve a Cégbíróság által kiadott másolatot,
 • aláírási címpéldányt, illetve a Cégbíróság által kiadott másolatot,
 • cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást,
Fizetendő:
 • 2.300 Ft.

Átmeneti időszakra szóló kivonás:


A gépjármű átmeneti időszakra történő kivonásának rögzítése az országos nyilvántartó programban és a forgalmi engedélyben az alábbi esetekben történhet:
 • jármű eltulajdonítása,
 • járművel külföldre történő letelepedés, tartós külföldi tartózkodás,
 • jármű külföldre történő értékesítése,
 • jármű muzeális előminősítése esetén.
A kérelem előterjesztésére jogosult:
 • a tulajdonos, vagy meghatalmazottja
Az eljáráshoz szükséges:
 • a járműhöz kiadott forgalmi engedély,
 • a járműhöz kiadott törzskönyv,
 • az érvényesítő címkével ellátott rendszámtábla (kivéve, ha a járművet eltulajdonították),
 • eltulajdonítás esetén a rendőrhatóság által érkeztetett feljelentés, a nyomozás elrendeléséről vagy a nyomozás felfüggesztéséről szóló határozat,
 • a járművel külföldön történő letelepedés, tartós külföldi tartózkodás esetén a külföldi hatóság letelepedési vagy tartózkodásra jogosító engedélye vagy vízuma,
 • a jármű külföldre történő értékesítése esetén a tulajdonjog átruházását igazoló irat,
 • a jármű muzeális előminősítése esetén a Muzeális Minősítő Bizottság igazolása,
 • a forgalomból kivonás szolgáltatási díjának befizetését igazoló postai feladóvevény,
 • a forgalomból kivonás szolgáltatási díjának befizetését igazoló postai feladóvevény,
 • az ügyfél személyazonosságát igazoló okmány, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazás.
Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén mellékelni kell:
 • három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, illetve a Cégbíróság által kiadott másolatot,
 • aláírási címpéldányt, illetve a Cégbíróság által kiadott másolatot,
 • cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást,
Fizetendő:
 • 2.300 Ft.

Végleges kivonás:


Az ügy rövid leírása:
 • Az ügyfél kérelmére az M1, N1 kategóriájú, (személygépjármű, tehergépjármű) valamint a motoros triciklinek nem minősülő három kerekű gépjárművek forgalomból történő végleges kivonására kizárólag bontási átvételi igazolás ellenében kerülhet sor.
 • Az egyéb kategóriába tartozó járművek (pl. vontató, motor, busz) forgalomból történő végleges kivonása akkor kezdeményezhető, ha annak ismételt belföldi forgalomba helyezési szándéka nem áll fenn.
A kérelem előterjesztésére jogosult:
 • a tulajdonos, vagy meghatalmazottja
Az eljáráshoz szükséges:
 • a járműhöz kiadott forgalmi engedély,
 • a jármű törzskönyve (amennyiben a járműhöz kiadásra került)
 • rendszámtábla,
 • a személygépjárművek, valamint a 3,5 tonna alatti tehergépjárművek (M1, N1 kategória) valamint a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű esetén "Bontási átvételi igazolás"
 • a forgalomból kivonás szolgáltatási díjának befizetését igazoló postai feladóvevény,
 • az ügyfél személyazonosságát igazoló okmány, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazás
Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén mellékelni kell:
 • három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, illetve a Cégbíróság által kiadott másolatot,
 • aláírási címpéldányt, illetve a Cégbíróság által kiadott másolatot,
 • cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást,
Fizetendő:
 • 2.300 Ft.

Műszaki adat változás, lejárt műszaki érvényesség:


A közlekedési hatóság által kiadott műszaki adatlap alapján az országos nyilvántartásba bejegyzésre kerül a műszaki adat változása, új forgalmi engedély kerül kiállításra és a törzskönyv indításra kerül.

Az eljáráshoz szükséges:
 • közlekedési hatóság által kiadott műszaki adatlap.
 • a járműhöz kiadott forgalmi engedély,
 • a jármű törzskönyve (amennyiben a járműhöz kiadásra került)
 • a forgalmi engedély illetékének megfelelő illeték megfizetését igazoló postai feladóvevény
 • az ügyfél személyazonosságát igazoló okirat, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazás
 • műszaki érvényességi idő változása esetén hátsó rendszámtábla
Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén mellékelni kell:
 • három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, illetve a Cégbíróság által kiadott másolatot,
 • három hónapnál nem régebbi aláírási címpéldányt, illetve a Cégbíróság által kiadott másolatot,
 • cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást,
Fizetendők:
 • Forgalmi engedély: 6.000 Ft.
 • Ha az adatváltozás miatt törzskönyvet is kell cserélni: 12.000 Ft.
 • A műszaki érvényesítő címke díja: 585 Ft.

Üzembentartói jog bejegyzése:


Szükséges:
 • üzembentartói szerződés, melyre rá kell írni, hogy ki fizeti tovább a kötelező felelősségbiztosítást
 • forgalmi engedély
 • az ügyfél személyazonosságát igazoló okirat, képviseleti eljárás esetén meghatalmazás
 • a forgalmi engedély illetékének megfelelő illeték megfizetését igazoló postai feladóvevény
 • érvényes műszaki legyen a járműn!
Fizetendők:
 • Amennyiben rendelkezik a jármú törzskönyvvel, akkor csak a forgalmi engedély cseréjét kell fizetni: 6.000 Ft.
 • Ha nem rendelkezik vele, akkor forg. + tk.: 12.000 Ft.
Alkalmazott jogszabályok:
 • A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000.(XI.30.) BM rendelet
 • A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. Törvény
 • A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004(VI.16.) BM rendelete.

Letölthető nyomtatványok