Ideiglenes hatályú elhelyezés

Ügyintézési útmutató


Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti és emiatt azonnali elhelyezése szükséges, a települési önkormányzat jegyzője, a gyámhivatal, a határőrség, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a büntetés-végrehajtó intézet parancsnoksága a gyermeket ideiglenesen a nevelésre alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más hozzátartozónál, illetve személynél, vagy ha erre nincs lehetőség, nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban helyezi el.

Jogszabályok:
  • 1997. évi XXXI. tv. 72. §. - 76.§.
  • 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 95. §. - 98. §.
Az ügyintézési folyamat leírása:

Az ideiglenes hatályú elhelyezésről való döntés előtt meg kell hallgatni a szülőt vagy más törvényes képviselőt, gondozó, korlátozottan cselekvőképes gyermeket, ítélőképessége birtokában lévő cselekvőképtelen gyermeket, közeli hozzátartozót. Ha a súlyos veszélyeztetettség a gyermek életét közvetlen veszélynek teszi ki, a meghallgatást mellőzni lehet. A gyermek gondozási helyre viteléről a beutaló szerv gondoskodik. Az ideiglenes hatályú elhelyezéstől kezdődően a szülő gondozási, nevelési joga szünetel.

Elhelyezés időtartama legfeljebb 30 nap, kivéve, ha perindítás történt gyermekelhelyezés, gyermekelhelyezés megváltoztatása, szülői felügyeleti jog megszüntetése iránt.

Ha más szerv járt el, a városi gyámhivatal 30 napon belül
  • megszünteti az ideiglenes hatályú elhelyezést, ha annak feltételei nem állnak fenn,
  • elrendeli az átmeneti nevelésbe vagy tartós nevelésbe vételt, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés feltételei fennállnak,
  • 60 napon belül pert indít az ideiglenes elhelyezés fenntartása, vagy megváltoztatása mellett a gyermekelhelyezés megváltoztatása, illetve a szülői felügyelet megszüntetése iránt.

Letölthető nyomtatványok