Családbafogadás

Ügyintézési útmutató:


A szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő vagy a szülői felügyeletet egyedül gyakorló szóló kérelmére - a különélő másik szülő meghallgatásával - a gyámhivatal hozzájárulhat ahhoz, hogy a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok miatt a gyermeket a szükséges ideig más, általa megnevezett család átmenetileg befogadja, gondozza és nevelje, feltéve, hogy a családbafogadás a gyermek érdekében áll.

Jogszabályok:
  • 1997. évi XXXI. tv. 70. §. 71. §.
  • 149/1977. (IX. 10) Korm. rendelet 92. §. 94. §.
Ügyintézési folyamat leírása:

Az eljárás a szülő, illetve szülők együttes kérelmére indul. A szülő által megjelölt személy csak akkor fogadhatja családjába a gyermeket, ha ezt vállalja és erre alkalmas. A gyámhivatal személyesen meghallgatja a szülőt, a szülő által megjelölt családbafogadó személyt és vizsgálja annak alkalmasságát, környezettanulmányt készít. A gyámhivatal meghallgatja az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket is az ügyben.

Ha a családbafogadni szándékozó személy alkalmas a feladatra, úgy a gyámhivatal a gyermek részére gyámul rendeli ki. A családbafogadást évente felül kell vizsgálni. A családbafogadást meg kell szüntetni, ha a felek kérik, ha nem áll a gyermek érdekében, vagy ha megszűnt a megalapozó ok. Ha a családbafogadás megszűnik, de a vérszerinti család továbbra sem alkalmas a gyermek nevelésére, a gyámhivatal a gyermekvédelmi gondoskodás más formájáról intézkedik.

Letölthető nyomtatványok