Gyámhivatal

Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala Solti Kirendeltség Gyámhivatala
6320 SOLT, Béke tér 2.

Ügyintézők:
  • Telefon: (06 78) 795 - 054
  • Telefon: (06 78) 795 - 055
Illetékességi terület: A gyámhivatal feladat- és hatáskörét Solt városon kívül az alábbi településekre vonatkozóan is ellátja:
  • Apostag
  • Dunaegyháza
  • Dunatetétlen
  • Harta
  • Újsolt
Eljárási illeték: A gyámhivatalai eljárás illetékmentes.

Az eljárás költségeit a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 16.§. (2) - (4) bekezdés kivételével szintén az eljáró szerv viseli.

Gyámhivatal döntéseinek kézbesítése: A gyámhivatal döntéseit postai kézbesítéssel, tértivevényes levélben kapják kézhez az érintettek. Ezen kívül lehetőség van a személyes átvételre is.

Jogorvoslati lehetőségek: A 2004. évi CXL. Tv. 4.§. (3) bekezdése, valamint a 98-113. §. szerint az ügyfél a döntés kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül fellebbezést, a jogerőre emelkedést követően a tudomásszerzésről számított 15 napon belül újrafelvételi kérelmet, egy éven belül méltányossági kérelmet, jogszabálysértés esetén pedig bírósághoz keresetet nyújthat be a jogerős határozat átvételét követő 30 napon belül.

Letölthető nyomtatványok