Közterület használat

Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amely rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan nyilvántartás ekként tart nyilván.

Közterület rendeltetéstől eltérő használatához engedély szükséges (pl.: építési anyag tárolása).

Hatáskör gyakorlója: Solt Város Önkormányzat Polgármestere

Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal – Solti Közös Önkormányzati Hivatal – 6320 Solt, Béke tér 1. földszint. 6. iroda

Ügyintéző: Bajnok Dóra köztisztviselő
Telefon: (06 78) 486 - 014, (06 78) 486 - 042, (0678) 486 - 043 / 129 mellék
e-mail: dora.bajnok.solt@gmail.com

Eljárás jogi alapja: Solt Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 25/2004. (IX.20.) rendelete

Közterület-használati engedélyhez szükséges:
  • kérelem
  • az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 29. §. (1) bekezdése szerint 3.000 forint illeték
  • illetékmentesség: Itv. 5. §-a szerint

Közterület-használati díjtáblázat

Közterület használat típusa

Ár

Mértékegység

Közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, hirdető-berendezés (fényreklám), cégér, cég- és címtábla

100

m2/hó

Ideiglenes jellegű árusító pavilon, építmény

150

m2/hó

Egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű várakozó helyek

150

m2/év

Önálló hirdető-berendezés

300

m2/hó

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék

150

m2/hó

Építményen kívül árusító, javító és szolgáltató tevékenység

150

m2/hó

Alkalmi árusítás szolgáltatás

500

m2/nap

Mozgó árusítás

150

m2/nap

Vendéglátóipari előkert

150

m2/hó

Közterület egyéb ideiglenes hasznosítása (lakodalmi sátor)

5.000

esetenként

A díjtáblázatban felsoroltakon kívül egyéb tárgyak, eszközök, gépek ideiglenes tárolása esetén

1.000

m2/hó