Hatósági Bizonyítvány

Az ügyintézés helye: Solti Közös Önkormányzati Hivatal - ügyfélszolgálati iroda - földszint 20. szoba

Ügyintéző: Panyiczkyné Császi Gyöngyi köztisztviselő, Váli Béláné köztisztviselő
Telefon: (06 78) 486 - 014, (06 78) 486 - 042, (06 78) 486 - 043 / 128, 135 mellék

Az eljárás jogi alapja: Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83. §-a.

Az eljárás kérelemre indul.

Az eljárás menete
  • A hatóság tény,- állapot,- vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.
  • A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 8 napon belül írásban kell kiadni. A hatósági bizonyítványban fel kell tüntetni, hogy azt kinek, milyen célból, mely szerv eljárásában történő felhasználásra és milyen bizonyítékok alapján adták ki.
  • A hatósági bizonyítvány tartalmát az ellenkező bizonyításáig mindenki köteles elfogadni.
  • A hatósági bizonyítvány kiadását a közigazgatási hatóság megtagadja, ha
    • kiadása jogszabályba ütközik,
    • az igazolni kívánt tény, állapot, vagy egyéb adat más okirattal bizonyítható,
    • az ügyfél hatósági bizonyítvány felhasználásának célját nem jelöli meg, vagy szükségességét nem tudja valószínűsíteni, vagy valótlan adat, tény, állapot igazolását kéri.
A hatósági bizonyítvány kiállítása 2.000,- Ft illeték alá esik, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. XXI. sz. mellékletében foglaltak alapján. Ugyanezen törvény 33. §-a szabályozza az illetékmentesség kérdését, melyet minden esetben érdemben kell vizsgálni a felhasználás céljának figyelembe vételével.

Letölthető nyomtatványok