Talajterhelési díj

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján, a talajterhelési díjra vonatkozó szabályok 2004. július 1-től léptek életbe. A törvény rendelkezése szerint talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz és a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.

A talajterhelési díj alapja a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezésnél a szolgáltatott víz mennyisége, illetve a talajra, talajba juttatott szenny- és használt víz éves mennyisége (speciális csökkentések figyelembe vétele mellett). A talajterhelési díj egységdíjának mértékét a törvény 1200 Ft/m3-ben határozta meg. Területérzékenységi szorzó Solton: 3.
Talajterhelési díj Solton: a talajterhelési díj alapja szorozva 3600 Ft-al.

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és önadózás keretében megfizetnie a tárgyévet követő év március 31-ig.

Letölthető nyomtatványok