Talajterhelési díj

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján, a talajterhelési díjra vonatkozó szabályok 2004. július 1-től léptek életbe. A törvény rendelkezése szerint talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz és a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.

A talajterhelési díj alapja a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezésnél a szolgáltatott víz mennyisége, illetve a talajra, talajba juttatott szenny- és használt víz éves mennyisége (speciális csökkentések figyelembe vétele mellett). A talajterhelési díj egységdíjának mértékét a törvény 120 Ft/m3-ben határozta meg. 2004. évben a talajterhelési díj 20%, 2005-ben 20%, 2006-ban 50%, 2007-ben 75%, 2008-ban 90%-át, 2009. évtől 100%-át kell a kibocsátónak megfizetniük.

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és önadózás keretében megfizetnie a tárgyévet követő év március 31-ig.

Letölthető nyomtatványok