PÁLYÁZATOK


Európai Strukturális és Beruházási Alapok
Széchenyi Plusz

2023. január 30., hétfő - 15:30

Tájékoztató - Pályázat

Kedves Solti Fiatalok!

Solt Város Önkormányzat az EFOP-1.2.11-16-2017-00017 pályázathoz kapcsolódóan felhívást tesz közzé a „Fiatalok helyben maradását támogató ösztönző rendszer – lakhatási támogatás” elnyerésére.

Benyújtási határidő: 2023. február 06. 1200 óra (hétfő)

Jelen Felhívás keretében támogatásban részesülhet az a pályázó, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:
  • a pályázat benyújtásakor a 18. életévét már igen, de 34. életévét még nem töltötte be;
  • magyar állampolgár;
  • Solt város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik vagy a településen lakóhelyet létesíteni szándékozik;
  • vállalja, hogy ő vagy a vele együtt költöző személyek legalább egy tagja foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik;
  • vállalja a lakhatás igazolt rezsi költségének viselését.
Egyéb korlátozó feltétel(ek): Támogatást az önkormányzat vezető tisztségviselői, az önkormányzati képviselő-testület tagjai, valamint fentiek PTK szerinti közeli hozzátartozói nem kaphatják.

Részletes pályázati felhívás és a benyújtáshoz szükséges pályázati űrlap letölthető az önkormányzat honlapján

Vissza »