2019. január 30., szerda - 10:20

Tájékoztató - Közérdekű bejelentés

Tisztelt Lakosság!

A közérdekű bejelentések alapvető jogok biztosa általi intézését a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény, valamint az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény szabályozza.

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja.

A közérdekű bejelentések anonim jellegének biztosítása érdekében jött létre a közérdekű bejelentések megtételére és nyilvántartására szolgáló elektronikus rendszer.

A rendszer az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának (AJBH) honlapján érhető el. Lehetőséget biztosít az ügyfélkapu igénybevételével, illetve az e nélkül történő közérdekű bejelentés megtételére. A bejelentést és annak mellékleteit – kérelem esetén mindezek anonim kivonatát – az AJBH továbbítja az annak vizsgálatára hatáskörrel rendelkező szervhez (eljáró szerv), amelynek 30 napja van a bejelentés vizsgálatára.

Az eljáró szervek az AJBH honlapján történő regisztrációt követően tudják használni az elektronikus rendszert, a bejelentések benyújtásáról kizárólag elektronikus úton kapnak értesítést. A vizsgálatuk során tett intézkedésükről szóló tájékoztatást a rendszerben rögzítik.

A rendszer által automatikusan generált ügyazonosító és a bejelentéskor megadott jelszó használatával tudja a bejelentő ügye állását követni. A vizsgálat eredményéről szóló tájékoztatás a fent említett azonosítók használata mellett a honlapon ismerhető meg, illetve kérés esetén a biztos levélben is megküldi a bejelentő részére.

A bejelentőnek lehetősége van arra is, hogy az eljáró szerv által, a közérdekű bejelentés kivizsgálása érdekében lefolytatott eljárás felülvizsgálatát kérje, ha a vizsgálat eredményével nem ért egyet, álláspontja szerint az eljáró szerv a közérdekű bejelentést nem vizsgálta ki teljeskörűen, illetve az eljárásra jogosult szerv a bejelentést megalapozatlannak nyilvánítja. A felülvizsgálat során a biztos azt vizsgálhatja, hogy a bejelentés kapcsán a hatóság megtett-e mindent szükséges lépést, az előírt határidőket betartotta-e, továbbá, hogy eljárása során az alapvető jogokkal összefüggő visszásság megállapítható-e.

Vissza »